Landschappelijke winst door sloop kassen Stompwijk

Landschappelijke winst door sloop kassen Stompwijk

De wethouders Heleen Mijdam (ruimtelijke ontwikkeling, recreatie en toerisme) en Marcel Houtzager (groen) geven donderdagmorgen 19 januari het officiële startsein voor de sloop van een tuinbouwkas aan de Stompwijkseweg 76c. Met een oppervlakte van 22 duizend vierkante meter is dit de grootste van de verspreid liggende glastuinbouwbedrijven die dit jaar uit het landelijk gebied van Stompwijk verdwijnen. Gezien de ligging levert deze locatie ook de grootste landschappelijke winst op. De verspreid liggende tuinbouwkassen, met een totale oppervlakte van ongeveer vier hectare, worden dit jaar gesloopt ten gunste van het open landschap in het buitengebied van Stompwijk. De rijksoverheid en de provincie Zuid-Holland hebben hiervoor subsidie verstrekt. De gemeente Leidschendam-Voorburg houdt aan deze saneringsacties het recht over om onder voorwaarden enkele woningen te realiseren op locaties in het buitengebied.

De totale operatie betekent een belangrijke kwaliteitsverbetering van het landelijk gebied van Stompwijk, dat de poort vormt naar het Groene Hart.