Schaatsen in het dorp!!

Waar vroeger iedereen schaatste voorbij Het Blesse Paard en de Nieuwe Vaart, zijn de schaatsfavorieten in de loop van de jaren toch wel veranderd.

De ouderen gaan heerlijk baantjes trekken bij de Vogelplas. Daar wordt hard aan de baan gewerkt door de familie Van Santen en de IJsclub. Afgelopen zondag was daar dan ook alweer de eerste wedstrijd en aanstaande woensdag de wedstrijd voor de jeugd.

Ook de Nieuwe Vaart wordt nu wel weer gebruikt, maar op dit moment gaat het eigenlijk tot het gemaal. Tot daar is er in ieder geval sneeuw geschoven.

De jongste jeugd gaat tegenwoordig lekker schaatsen achter de Waterviolier. Een lekker beschutte plek waardoor je vaak een beetje uit de wind schaatst en het dus lang uit te houden is.

Zondag was er zelfs een echte chocolade uitgiftepunt bij Chris en Patty van der Arend. Waarvoor heel veel dank. Er wordt op dat stukje ijs van alles gedaan. Gehockeyd door de jongens, kunstjes door de meiden en natuurlijk zijn er ook een paar snelheidsduivels. Gelukkig loopt het altijd goed af en hebben de kinderen veel plezier.

Laat de ijspret dus nog maar even blijven

            Yvon (red)