GroenLinks vraagt om maatwerk bestemmingsplan

 

In het bestemmingsplan Landelijk Gebied geeft  het college aan het landelijk en agrarisch gebied rond Stompwijk te willen versterken. Alle bouwsels en activiteiten die daar niet thuis horen of zonder vergunning zijn geplaatst moeten daarom weg. Na bijna 40 jaar gedoogbeleid in dit gebied wil het college handhaving streng aanpakken. In een aantal gevallen heeft dit tot dwangsommen en rechtszaken geleid, slechts in enkele gevallen is het college meewerkend geweest. Daar het college niet  iedereen gelijk behandelt, leidt dit tot onenigheid. Bepaalde bedrijven krijgen de vrije hand en daar wordt niets aan gedaan, terwijl anderen voor hetzelfde feit stevig worden aangepakt.

 

GroenLinks is het eens met de doelstelling van het bestemmingsplan. Stompwijk is deel van het Groene Hart en moet groener worden. Alleen meent GroenLinks toch dat bij de handhaving met een menselijke maat gemeten moet worden. De wethouder is op de goede weg, levert maatwerk, maar dat kan beter. Een gebrek aan handhaving van jaren kan onmogelijk op zo’n korte termijn worden opgelost. Wees hard voor de sjoemelaars, maar help de burgers, die te goeder trouw zijn. GroenLinks vraagt of het mogelijk is om afbouwtermijnen toe te passen, persoonsgebonden en/of tijdelijke ontheffingen te verlenen en om economische activiteiten, waarmee mensen hun brood verdienen, te redden. Daarom zal Groenlinks in een motie het college oproepen om te handhaven waar dat moet maar ook maatwerk mogelijk te maken.