Parochieberichten

Overleden:

Adriana Margaretha v. Marwijk -v. Santen in de leeftijd van 90 jaar.

Weekvieringen in de  RK H. Laurentius Parochie

Dinsdag    28 febr. 19.00 uur avondwake voor Mw. Adriana v. Marwijk -v. Santen

Woensdag 29 febr. 11.00 uur  eucharistieviiering voor Mw. Adriana -v. Marwijk -v. Santen

waarna bijzetting op de begraafplaats naast de kerk. Voorganger pastoor J.v.d. Bie.

Zaterdag    3 mrt. 19.00 uur geen viering

Zondag      4 mrt. 11.00 uur 2e zondag van de vasten,

eucharistieviering met parochiekoor, Voorganger pastoor J.v.d Bie

Misintenties

Zondag 4 mrt. 11.00 uur voor de overleden armen en weldoeners van de parochie, Corrie v.d. Zijden -v Leeuwen, Ria Hilgersom – Post, Truus Hilgersom – Verhart, Jeanne Granneman – Zits, Joyce Granneman, Arie –Marie en Kees Olsthoorn, Kees v. Dijk, Jan v.d Krogt, Piet v.d. Arend, Jaap Warmerdam, voor de zieken, Adrianus en Wilhelmina v. Wijk- Ham, Leen v. Boheemen, Sjaak en Anja v. Santen – Koot, Jannie Suyten -v. Leeuwen, Cor Bolleboom – Zoetendaal, Femia Janson-Sloot, Henk Luiten, Jo Verhagen – Hoogendijk, Gerard Geus,  Cok Hilgersom, Gerarda Knijnenburg -v.d. Lubbe, Bertus v. Vliet, Nicolaas v. Schie, Bas v.d. Helm,  Tiny Bergen – Bunschoten, Gerarda de Jong -v.d. Poel, Piet Janson, Corrie Groeneweg -v.d. Kerkhof, Gerardus Pijnaker, Nico de Heij.

Kerkhulpen                       Kosters          Lectoren        Misdienaars

Zaterdag 3 mrt.  19.00 uur Antoon v. S.     geen               geen

Zondag   4 mrt.  11.00 uur Antoon v. S.     Paula v H         Sjoerd en Joost v. Bemmelen.

Mededeling van uit het secretariaat

Actie Kerkbalans ! geef ons en u een blijvende kans !

Bijeenkomst van de Pastoraatgroep,

Donderdag 23 februari heeft de pastoraatgroep een groot aantal onderwerpen besproken. Om u een indruk te geven wat er zoal aan de orde kwam in deze bijeenkomst, een kleine bloemlezing. De agenda bestond uit 16 punten.

Aan de orde kwamen o.a. de voortgang van de werkgroep 1e communie. Er is een aantal leerzame boekjes aangeschaft ter ondersteuning als lesmateriaal.

Er worden initiatieven ondernomen om het doopschema weer in een jaarrooster te plaatsen.

De carnavalsviering besproken met voorstellen van eventuele verbeterpunten. Conclusie, het was een zeer geslaagde viering met een uitstekend oud prinsenkoor.

Er gaat weer een vastenmaaltijd plaats vinden, 8 maart zijn wij welkom in het Dorpshuis, de opbrengst gaat naar de stichting Amigos, 18.00 uur gaan wij aan tafel, u bent van harte welkom! 

Heeft u vragen of ideeën, spreek de leden aan over uw idee of suggestie. Wij nemen het mee in de volgende bijeenkomst. U hoort zeker wat de uitkomst van uw inbreng is.

Wij zijn tevens op zoek naar mensen ter aanvulling van de diverse werkgroepen, het vraagt van u een avond  meedenken met de groep voor het opdoen van ideeën. Het secretariaat kan ook versterking gebruiken, als u een paar uurtjes beschikbaar bent, meldt u dan aan! Een van de uitgangpunten is dat gezelligheid voorop staat, dit geldt natuurlijk voor alle werkgroepen.

Zoals u leest, achter de schermen wordt er aan de H. Laurentius parochie gewerkt, om voor iedereen  een thuis te zijn, waar het religieuze en samen doen voorop staat.

De leden van de pastoraatgroep