Parochieberichten

Overleden Catharina  Adriana Maria Olsthoorn in de leeftijd van 92 jaar

Weekvieringen in de  RK H. Laurentius Parochie

Donderdag 22 mrt. 19.00 uur           gebedsviering, voorbereiding op Pasen   Voorganger Mw. Marianne Turk

                             20.00 uur           bijeenkomst van de pastoraatgroep.                  

Zaterdag    24 mrt. 19.00 uur           geen viering

Zondag      25 mrt.  11.00 uur          5e zondag van de vasten, woord en communieviering met samenzang .

                                                            Voorganger Mw. Marianne Turk. 

Misintenties

Zondag 25  mrt. 11.00 uur voor de overleden armen en weldoeners van de parochie, Cor Bolleboom – Zoetendaal Jaargetijde, Martien v.d. Bos, To v.d. Bos -de Vrede, Jos Janson, Toos v. Boheemen – Warmerhoven, overleden ouders v. Boheemen -v.d. Krogt,  Maartje Tuit- Noorlander, Leen v. Boheemen, Sjaak en Anja v. Santen – Koot, Jannie Suyten—v. Leeuwen, Femia Janson-Sloot, Henk Luiten, Jo Verhagen – Hoogendijk, Gerard Geus,  Cok Hilgersom, Gerarda Knijnenburg -v.d. Lubbe, Bertus v. Vliet, Nicolaas v. Schie, Bas v.d. Helm, Gerarda de Jong -v.d. Poel, Piet Janson, Corrie Groeneweg v.d. Kerkhof, Gerardus Pijnaker, Nico de Heij, Sjaan v. Marwijk – v. Santen, Riet Oliehoek -de Haas.

Kerkhulpen                                           Kosters                          Lectoren                     Misdienaars

Zaterdag   24 mrt.  19.00 uur                 John O.                           geen                           geen

Zondag     25 mrt.  11.00 uur                 John O.                           Jan v. Rijn                   Ramon v .S Annika Luk

Mededeling van uit het secretariaat

Vastenactie 2012

Deze week komt u de vastenzakjes in de Dorpsketting tegen, ook dit jaar komt de opbrengst geheel ten goede aan de verdere bouw van de school in Ghana. Deze school voorziet de plaatselijke bevolking de mogelijkheid om de kinderen een opleiding te geven zodat zij in hun eigen levens voorziening  kunnen voorzien. De zakjes worden in de loop van de komende weken voor Pasen door de wijkcontactpersonen weer opgehaald, wij houden u op de hoogte over het verloop van deze actie. Wij rekenen op u, zodat wij deze kinderen een betere toekomst kunnen geven.

MOV stompwijk

Viering ter voorbereiding op Pasen

Donderdag 22 maart is er om 19:00 uur een gebedsviering ter voorbereiding op Pasen. Wat ons in deze viering bezig zal houden is ons verlangen  om God en elkaar recht in de ogen te kunnen kijken. Er gaat wel eens wat mis in ons leven. Fouten maken we allemaal. Daar zijn we mensen voor.

Maar het is goed om zo nu en dan eens na te denken over die fouten en er vergeving voor te vragen. Een soort grote schoonmaak van ons hart en onze ziel zodat we daarna weer fris verder kunnen. Na de viering is er gelegenheid voor een kopje koffie. U bent van harte welkom.

Marianne Turk