Beste Bewoners

Beste bewoners,

Graag nodigen wij u uit voor een informatieavond over het Kulturhus. Op woensdag 11 april bent u van 19.00 tot 21.00 uur harte welkom in het Blesse Paard, te Stompwijk. Wethouder Gregor Rensen is namens het college aanwezig.

Het Kulturhus heeft tot doel om voorzieningen voor Stompwijk te behouden. De gemeente vindt het belangrijk dat het voorzieningenniveau weer goed wordt, want dat staat al jaren onder druk. Een Kulturhus biedt de oplossing: 1 locatie waarin alle voorzieningen op het gebied van onderwijs, kinderopvang, cultuur, welzijn en zorg onder één dak samenkomen. De raad heeft op 27 maart op basis van een haalbaarheidsonderzoek een belangrijke besluit genomen om het Kulturhus te ontwikkelen.

Op de informatieavond kunt u kennis nemen van de plannen voor het Kulturhus en het vervolgproces. U kunt deelnemen aan een workshop en is er gelegenheid om vragen te stellen en ideeën en wensen kenbaar te maken.

Het programma van de avond is als volgt:

19.00 tot 20.00 uur

Inloop met presentatie plannen en ruimtelijk kader Kulturhus.

20.00 tot 21.00 uur Mini-workshops

U kunt kiezen:

1. Identiteit van het Kulturhus. Welke kernwaarden moet het Kulturhus straks uitstralen?

2. Beheer- en exploitatie Wat betekent het Kulturhus voor mij of mijn vereniging?

En wat kan ik voor het Kulturhus betekenen.

21.00 tot 21.30 uur

Afsluiting met een feestelijk hapje en een drankje.

Voor vragen kunt u terecht bij projectleider Kulturhus van de gemeente, Marian Rood via telefoon 14 070. Kijk op www.lv.nl/stompwijk voor meer informatie over het project en het raadsbesluit onder het kopje ‘Werken aan Stompwijk’. Hierop vindt u ook het interview met Koos van Wissen uit het Leids Dagblad d.d. 31 maart 2012.