Parochieberichten

Overleden: Antonius Jozef Petrus de Winter in de leeftijd van 73 jaar.

Weekvieringen in de  RK H. Laurentius Parochie

Dinsdag    10 apr.  19.00 uur Avondwake voor Antoon de Winter

Woensdag 11 apr.  11.00 uur  Eucharistieviering voor Antoon de Winter   daarna begeleiden wij hem naar   zijn laatste                                                                       rustplaats op het kerkhof naast de kerk.

                                             Voorganger pastoor J.v.d. Bie. 

                            13.30 uur  Generale repetitie Eerste Heilige Communie

                              20.00 uur    ouderavond E.H.C in de pastorie  

Zaterdag   14 apr. 19.00 uur    geen viering

Zondag     15 apr. 11.00 uur    1e Heilige communieviering met kinderkoor.       Voorganger pastoor J.v.d. Bie

 Misintenties  

Zaterdag 14 april 19.00 uur geen viering

Zondag 15 april 11.00 uur  voor de overleden armen en weldoeners van de parochie, Cornelis en Piet Olijhoek, Magda v. Santen – v. Paassen, Nico v. Boheemen, Kees Overdevest, Jan v.d. Krogt, Gerardus v. Steen, Leen v. Boheemen, Sjaak en Anja v. Santen – Koot, Jannie Suyten – v. Leeuwen, Femia Janson-Sloot, Henk Luiten, Jo Verhagen – Hoogendijk, Gerard Geus, Cok Hilgersom, Gerarda Knijnenburg – v.d. Lubbe, Bertus v. Vliet,   Nicolaas v. Schie, Bas v.d. Helm, Gerarda de Jong  – v.d. Poel, Piet Janson, Corrie Groeneweg –  v.d. Kerkhof, Gerardus Pijnaker, Nico de Heij, Sjaan v. Marwijk – v. Santen, Riet Oliehoek –  de Haas, To Olsthoorn.

kerkhulpen                           Kosters           Lectoren     Misdienaars

Zaterdag 14 april  19.00 u     Adriaan H               geen        geen      

Zondag   15 april  11.00 u     Adriaan H               geen        Ashley Janson /   Inge Rotteveel