Leidschendam-Voorburg maakt wonen in buitengebied Zuid-Holland mogelijk

Leidschendam-Voorburg maakt wonen in buitengebied Zuid-Holland mogelijk

Informatiebijeenkomst 26 april Stompwijk

Voor geïnteresseerden in een vrijstaande droomwoning in het landelijk gebied van Zuid-Holland is er nu een unieke gelegenheid om die wens in vervulling te brengen. De gemeente Leidschendam-Voorburg kan daarbij een handje helpen. Via sloop van enkele glastuinbouwopstallen in het buitengebied van Stompwijk heeft zij het recht gekregen om, ter compensatie van de saneringskosten, acht woningen te realiseren. Het gaat daarbij om vrijstaande burgerwoningen, die in het landelijk gebied gebouwd mogen worden buiten de zogeheten ‘rode contour’, ofwel bebouwingsgrens. Omdat deze bouwrechten voortkomen uit de provinciale Ruimte voor Ruimteregeling Zuid-Holland, zijn ze in het buitengebied van alle Zuid-Hollandse gemeenten te verzilveren. De bouw van woningen in het buitengebied kan overigens alleen plaatsvinden onder de ruimtelijke randvoorwaarden van de Ruimte voor Ruimteregeling en van de betreffende gemeente en na wijziging van het bestemmingsplan. De woningen moeten bovendien een kwaliteit hebben die past in het buitengebied.

Informatieavond

Donderdag 26 april 19.30 uur geeft de gemeente Leidschendam-Voorburg tijdens een informatieavond een interactieve presentatie over de verkoop van de bouw-/woonrechten. Deze bijeenkomst vindt plaats in het Dorpshuis, Dr. Van Noortstraat 89 in Stompwijk. Belangstellenden die zelf een woning op het platteland van Zuid-Holland willen (laten) bouwen, kunnen zich laten informeren over de mogelijkheid tot koop van een bouwtitel. Als ze ergens in het buitengebied van de provincie een perceel (landbouw)grond bezitten of kunnen kopen, kunnen ze zich die avond als belangstellende bij de gemeente Leidschendam-Voorburg laten registreren.

Meer open ruimte

De provincie Zuid-Holland heeft zeer recent een evaluatie uitgebracht van de Ruimte voor Ruimteregeling. De regeling heeft geleid tot tientallen uitgevoerde projecten met een grote ruimtewinst. Dankzij deze regeling is het mogelijk om woningen te bouwen in het buitengebied, om met de opbrengsten de sanering van voormalige (agrarische) bedrijfsgebouwen en kassen te kunnen betalen. De projecten, die via deze regeling zijn uitgevoerd, hebben gezorgd voor een toename van de open ruimte in het buitengebied. Gemiddeld vijf procent van het gesloopte oppervlak aan gebouwen en kassen komt in de vorm van nieuwe woningen terug.