Jacobskruiskruid gevaarlijk voor paarden en runderen

Houders van paarden en runderen worden steeds vaker attent gemaakt op de gevaren van jacobskruiskruid. Deze plant is namelijk giftig. Als paarden of rundvee het eten, worden de giftige stoffen in de lever opgeslagen en kan dit leiden tot de dood.

Jacobskruiskruid komt steeds meer voor in Nederland. Ook in Leidschendam-Voorburg. Dit is vooral het geval in wegbermen, natuurgebieden en randen van percelen en weilanden. De plant is vrij eenvoudig te herkennen aan het typische blad, de bosvorming en de kleine heldergele bloemen. De gestreepte rupsen van de jacobsvlinder komen vaak voor op jacobskruiskruid, want iets anders lusten ze niet. Bij twijfel geeft hun aanwezigheid zekerheid.

Over het algemeen eten paarden en runderen de plant niet. De verse plant heeft namelijk een bittere smaak en wordt daarom overgeslagen als er voldoende ander eten is. Er zijn echter situaties waarbij de dieren de plant wel eten:

bij overbegrazing, waardoor de dieren de plant eten uit noodzaak;

– als de plant voorkomt in hooi of kuilvoer; in gedroogde vorm is de bittere smaak een stuk minder maar blijft de giftigheid bestaan;

– als de plant in verdroogde toestand op een terrein voorkomt, waardoor het vee het niet meer herkent.

Houders van paarden en runderen kunnen de risico’s op vergiftiging verkleinen door weilanden goed te onderhouden, overbegrazing te voorkomen en te zorgen dat het hooi en kuilvoer vrij is van jacobskruiskruid.