Oudste Kortebaandraverij van Stompwijk ontdekt

kortebaanOudste kortebaandraverij van Stompwijk ontdekt

Onlangs kreeg ik een afdruk van een krantenbericht uit de Nieuwe Rotterdamsche Courant in mijn handen gedrukt. Het bericht bevat de uitslag van een Stompwijkse kortebaandraverij van 3 september 1861 !!

Eerste werd de zwarte ruin Pibo van de heer D. Vermaat uit Charlois (bij Rotterdam) en tweede werd de bruine merrie Juffer van Jac. Groenewegen uit Stompwijk met pikeur G. Groenewegen.

Het berichtje besluit met: “Niettegenstaande de grootte menigte toeschouwers, liep alles in beste orde af en komt hiervoor de directie alle lof toe”.

Blijkbaar werd er bijna 50 jaar vóór de oprichting van Nooit Gedacht ook al in Stompwijk gedraafd. Dit berichtje daagt uit voor verder onderzoek. Zijn er in de jaren voor en na 1861 ook al draverijen gehouden, wie heeft deze georganiseerd en zijn er uitslagen van bekend?

De digitale kranten van de Koninklijke Bibliotheek kranten.kb.nl bieden mogelijk uitkomst. Een interessante klus voor de komende wintermaanden.  Wie helpt mee zoeken?

Frans Jansen