Pastoraatgroep

 patoraatsgroep

In onze parochie is al ruim drie jaar een pastoraatgroep actief. De leden van deze groep zijn, in alfabetische volgorde, Louise Hoogenboom, Nel Klijn, Lenie van Ruijven, Antoon van Santen, Marianne Turk en Lilian Turkenburg. Ze hebben een benoeming van de bisschop. Zij vertegenwoordigen de verschillende werkgroepen. Om er even een paar te noemen: De koren, Werkgroep schone kerk, Onderhoud kerkhof, M.O.V., Wijkcontacten, Secretariaat, Kerk versieren, Koffie groep enz.

Ook verschillende sacramentele werkgroepen zoals voor Doop, 1e Communie en Vormsel kunnen bij hen met alles terecht. De pastoraatgroep is bedoeld als de oren en ogen van alle parochianen. Eenmaal per maand wordt er vergaderd in de pastorie. Daar wordt vaak een drukke agenda afgewerkt. Zoals de laatste jaren telkens de clustervorming op het programma stond. Ook het rooster van vieringen in onze kerk is een punt wat veel aandacht vraagt.

Mensen en wensen: er zit veel werk en voorbereiding aan vast. Samen met pastoraal werkster Marlène Falke werd Monumentendag in onze parochiekerk  voorbereid. De kerk werd druk bezocht en bekeken. Behalve de kerk kon de unieke pastoorstuin als monument worden bezocht. Ook was er een expositie van pasfoto’s uit de tweede Wereldoorlog.

Het is maar een van de vele werkzaamheden waarbij de Pastoraatgroep betrokken is. Maar het tekent wel hun veelzijdigheid. Nogmaals: zij willen oren en ogen zijn van ons allen. Dus schroom niet om daarvan gebruik te maken.

Agnes van Boheemen Vollebregt