Samenwerking reconstructie Stompwijkseweg

samenwerkingSamenwerking bij reconstructie Stompwijkseweg

De gemeente Leidschendam-Voorburg en het hoogheemraadschap van Rijnland werken samen bij de voorgenomen reconstructie van de Stompwijkseweg en de Doctor Van Noortstraat en het op hoogte brengen van de waterkering onder de weg. Zij pakken dit project integraal aan, om kosten te besparen en de overlast voor omwonenden zo veel mogelijk te beperken.

Wethouder Peter van Ostaijen en hoogheemraad Thea de Roos-van Rooden hebben hiervoor op donderdag 10 januari 2013 een intentieovereenkomst ondertekend. “Rijnland is verantwoordelijk voor de waterveiligheid en de gemeente voor de verkeersveiligheid. Samenwerken bij het verbeteren van de Stompwijkseweg ligt dan voor de hand”, aldus Thea de Roos van Rooden, bestuurder van Rijnland. Wethouder Peter van Ostaijen van Leidschendam-Voorburg voegt daaraan toe dat met de reconstructie van de Stompwijkseweg en Doctor Van Noortstraat de verkeersveiligheid en het fietsgenot aanzienlijk zullen verbeteren. De Stompwijkseweg is niet alleen de verbinding tussen Leidschendam en Stompwijk, maar voor veel inwoners van Haaglanden ook de toegangspoort tot het Groene Hart.

Door de samenwerking kunnen de plannen voor de weg en de waterkering optimaal worden afgestemd, wat zal leiden tot een beter ontwerp en een efficiënte uitvoering. Deze gezamenlijke intenties krijgen een nadere uitwerking in een samenwerkingsovereenkomst.