Weekvieringen in de RK Parochiekern H. Laurentius

 

 

Weekvieringen in de RK Parochiekern  H. Laurentius

Dinsdag    5 maart  19.30 uur            ouderavond eerste communicanten in de  pastorie.

Zaterdag   9 maart  19.00 uur          geen viering

Zondag    10 maart  11.00 uur          eucharistieviering met  parochiekoor.

`                                            Voorganger pastoor J v.d. Bie.

                   11.00 uur           voorbereiding eerste communiekanten in de pastorie

 

Misintenties

Zondag 10 maart, 11.00 uur voor de overleden armen en weldoeners van de parochie, Riet Knijnenburg – v. Vliet, Fam. v. Vliet – v. Wissen, Fam. Knijnenburg – v.d Lubbe, Piet v.d. Arend, Jaap Warmerdam, Jan v. Wissen, overleden ouders Vreeswijk – v. Leeuwen, Jan Kerkvliet, To Olsthoorn, Arend v. Voort, Cors Oudshoorn jaargetijde. Jet Overdevest – Rijneveen, Francisca Overdevest – Nederpelt, Cor Casper, Dora Disseldorp –Luk, Gijs en Rie Onderwater, Cor en Nel Verhagen – Kerkvliet, Miep Mooijman – v. Veen, Gerrit van Santen, Frans Groen in ’t Woud, Wim Suijten.

Kerkhulpen                            Kosters                 Lectoren                       Misdienaars

zaterdag   9 mrt.   19.00 uur   John O.               geen                               geen

Zondag   10 mrt.   11.00 uur   John O.                Jan Havik                      Ashley Janson/  Inge Rotteveel

Mededeling van uit het secretariaat

Vastenactie voor Ghana !

Deze week vindt u een vastenzakje in de Dorpsketting. De wijkcontact personen komen deze  komende weken langs de deur om de envelopjes weer op te halen, in de kerk vindt u tevens een collectebus om hier eventueel uw bijdrage te deponeren. Deze actie word door Cordaid vastenactie ondersteund, dit betekent dat de opbrengst geheel ten goede komt aan het project scholenbouw Ghana 

Vastenmaaltijd.

De vastenmaaltijd in het dorpshuis had een prachtige opkomst en was een groot succes, Voor de scholenbouw in Ghana werd het prachtige bedrag van € 212,- gedoneerd. De mensen die door sponsering en hulp deze actie hebben ondersteund, willen wij hartelijk danken zeggen voor hun inzet en aanwezigheid.

Stille Omgang 2013

Vanuit de parochie H. Petrus en Paulus bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan de bedevaart naar de ´Stille Omgang` in Amsterdam. Deze vindt plaats in de avond/nacht van 16 en 17 maart. De algemene intentie is “ik geloof in Gods liefde, daar ga ik voor”. Deze bedevaart begint zaterdagavond 16 maart om 20.45 uur met een gebedsviering in de H. Lodewijkkerk Steenschuur 19 te Leiden. Daarna vertrekt de bus naar Amsterdam, de kosten bedragen €10,- te voldoen in de bus. Voor opgave e-mail stilleomgangleiden.nl of telefoonnummer 071-5120901, J.W.A.Bakermans, u bent om 02.30 uur weer terug op de plaats van vertrek. 

Warm bij u aanbevolen.

MOV – Stompwijk