Eerste kievitsei 2013 in Zuid-Holland gevonden in Zoeterwoude

 eerste kievitsei 

 

Het eerste kievitsei in Zuid-Holland is dit jaar gevonden op de eerste dag van de lente, gistermiddag om 13.50 uur op het bedrijf van Ge Overdevest in Zoeterwoude. Het nestje met 1 ei is gevonden door Hen Hauser en Jan Koek. Zij zijn als vrijwilliger aangesloten bij  weidevogelgroep Zoeterwoude. De melding is gecontroleerd en goedgekeurd door Landschapsbeheer Zuid-Holland.

 Vrijwilligers Hen Hauser en Jan Koek lopen al 15 jaar bij dezelfde drie boeren in de Groote Westeindsche Polder. Het extensieve beheer op het bedrijf van Overdevest maakt het tot een prachtig gebied. De eigenaar vertelt: “Alles mag hier groeien. Door alle planten en de ruige mest is er voldoende te eten voor de weidevogels. Vorig jaar waren er 80 nestjes, waarvan maar 3 verloren zijn gegaan door predatie.” Zelfs de windmolens langs de A4 hebben geen aanwijsbare invloed: “De eerste grutto broedt ieder jaar onder de windmolen. Later in het seizoen, met alle nesten, is het een waar orkest van vogels.”

 

Veilig voor de grasmaaier

De vondst van het eerste kievitsei is de start van het nieuwe weidevogelbroedseizoen. Vanaf dit moment gaan vrijwilligers op zoek naar weidevogelnesten op boerenland. In de provincie Zuid-Holland zijn meer dan 1350 weidevogelvrijwilligers actief. Nesten van onder andere grutto’s, kieviten en tureluurs worden met stokjes gemarkeerd, zodat agrariërs later in het voorjaar gemakkelijk om de weidevogelnesten heen kunnen maaien. Daarnaast verzamelen vrijwilligers tijdens het seizoen gegevens over de vogels en hun nesten, dankzij goede samenwerking met honderden boerenbedrijven. Ook deze gegevens worden door agrariërs gebruikt om het maaibeheer op aan te passen, zodat zoveel mogelijk weidevogelkuikens kunnen uitgroeien tot ‘vliegvlugge’ jongen. Vanaf dat moment zijn ze groot genoeg om zelfstandig te kunnen uitwijken voor de grasmaaier. Gemiddeld 80% van de beschermde eieren komt uiteindelijk uit.

Eerste ei in Nederland  gisterochtend in Ede

Het vinden van het eerste kievitsei is een bijzonder moment, omdat de kievit de eerste weidevogel is die eieren legt en begint met broeden. Andere weidevogels zoals de grutto en de tureluur, volgen enkele weken later. Het eerste ei van Nederland werd ook gisteren gevonden, eerder op de dag om 07.25 uur op een akker in de gemeente Ede.