Subsidie duurzame energievoorzieningen 2013 bijna op

Subsidie duurzame energievoorzieningen 2013 bijna op

De subsidieregeling duurzame energievoorzieningen is een groot succes. Het budget voor 2013 van € 160.000,- is al weer bijna op, nog eerder dan in 2012. Steeds meer woningeigenaren zien in dat energiebesparing en het toepassen van duurzame energie loont.

Subsidie aanvragen

Inwoners van Leidschendam-Voorburg kunnen nog subsidie aanvragen, maar moeten rekening houden met een afwijzing. De ervaring leert dat sommige aanvragen die al ingediend zijn niet voldoen aan de voorwaarden, daardoor kan er nog budget vrijkomen voor nieuwe aanvragen.

Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Als er meer aanvragen op de dag dat het subsidieplafond dreigt te worden overschreden zijn ingediend, dan wordt door loting door de notaris de volgorde van binnenkomst bepaald. Op de website www.lv.nl/energie staat meer informatie over de subsidieregeling.

Belangrijk is dat inwoners de subsidie eerst aanvragen (reserveren) vóórdat de voorziening(en) geplaatst worden. Een subsidieaanvraag die wordt ingediend nadat de voorziening is geplaatst, wordt afgewezen!

Klimaatneutraal in 2050

Leidschendam-Voorburg is een aantrekkelijke groene woonstad met een gezond klimaat om in te wonen. De gemeente streeft er naar in 2050 klimaatneutraal te zijn, als onderdeel van een groene en duurzame stad. Daarom is het klimaatplan 2009-2020 opgesteld. In het plan staat hoe de gemeente het energieverbruik en de uitstoot van broeikasgassen wil verlagen. De subsidieregeling duurzame energievoorzieningen is één van de maatregelen.