Parochieberichten

Weekvieringen in de RK Parochiekern  H. Laurentius

Donderdag    2 mei  19.00 uur      Rozenkrans bidden   Voorganger Jan v. Rijn

Zaterdag       4 mei 19.30 uur      herdenkingsviering voor hen die in de oorlog overleden zijn door oorlogshandelingen.

                                                  Voorganger Marianne Turk.

Zondag         5 mei  11.00 uur     Eucharistieviering met samenzang,  Bevrijdingsdag.

                                     voorganger Pastoor L. Banning.

 

Zaterdag 4 mei 19.30 uur voor alle overleden die voor de vrijheid zijn gevallen. Kees Luk, Dora Disseldorp – Luk, Francina Overdevest – Nederpelt, Sjaak Vurens, Antoon Lelieveld, Herman Bennis

Zondag 5 mei, 11.00 uur voor de overleden armen en weldoeners van de parochie, Jet Overdevest – Rijneveen jaargetijde, Overleden ouders Turkenburg – van der Kroft, Tiny v. Santen – Ham, Gerardus en Anna v. Santen – Arkestein, Jaap en Anna v. Santen – Janson, Adrianus Knijnenburg, Johanna Knijnenburg – v.d. Lubbe, Riet Knijnenburg – v. Vliet, Niek v. Schie, Annie v.d. Burg – v. Veen, overleden familie v.d Arend – Warmerdam, Toos v. Boheemen – Warmerhoven, Kees v. Dijk, Jan Kerkvliet, Leen en Josien Olsthoorn-Lourens,

 

Adrianus en Wilhelmina v. Wijk – Ham, Arend en Toos v.d Voort – in ’t Veen, Gerrit v. Santen, Gerarda de Jong – van de Poel, Cornelis Caspers ,Francina Overdevest – Nederpelt, Cor en Nel Verhagen – Kerkvliet, Miep Mooijman – v. Veen, Wim Suijten, Herman Bennis.  

 

Kerkhulpen                              Kosters                          Lectoren       Misdienaars

 

zaterdag     4 mei    19.30 uur  A.v.S                               geen                  geen

 

Zondag       5 mei  11.00 uur   A.v.S                               Cees Bergen    Kim Ammerlaan    oost v. Bem

 

 

 

 

Meimaand Mariamaand  

Op donderdag a.s. om 19.00 uur komen we voor de eerste keer in deze meimaand bijeen in de kerk, om een half uurtje alles wat ons bezig houdt en bezwaart aan God onze Vader voor te leggen. En we roepen daarbij de voorspraak in van moeder Maria door het bidden van het  rozenkransgebed. Hopelijk wilt u een half uurtje vrij maken om naar de kerk te komen en met ons mee te bidden. U bent van harte welkom.

 

                                                Jan van Rijn