VVD: Wat is er een de hand op de Stompwijkseweg?

VVD: Wat is er aan de hand op de Stompwijkseweg?

Op de Stompwijkseweg verschijnt de ene na de andere wegafzetting aan de kant van het water.  Zigzaggend proberen fietsers, auto’s, tractoren en vrachtwagens samen de weg te gebruiken. Dit leidt tot gevaarlijke toestanden. Fietsers worden bijna omver gereden en auto’s staan lang te wachten tot zij er langs kunnen.

VVD-fractielid Karin Sleeking geeft aan: “Op de Stompwijkseweg zijn er meerdere wegafzettingen geplaatst. Onduidelijk is waarom deze zijn aangebracht. Ik heb hier dan ook een aantal vragen aan het College over”.

De VVD-fractie heeft het College gevraagd wanneer de plannen voor de reconstructie van de Stompwijkseweg bekend zijn en kunnen worden besproken met de omwonenden. Ook is de VVD-fractie benieuwd naar de start van de uitvoering.

Begin 2013 hebben de gemeente en het Hoogheemraadschap een intentieovereenkomst gesloten over de samenwerking bij de voorgenomen reconstructie van de Stompwijkseweg en de Doctor Van Noortstraat en het op hoogte brengen van de waterkering onder de weg. Door deze samenwerking kunnen kosten worden bespaard en de overlast voor omwonenden en bedrijven zo veel mogelijk beperkt.  De reconstructie van de Stompwijkseweg past in de structuurvisie “”Ruimte voor wensen”. In de Gebiedsvisie Stompwijk wordt aangegeven dat een goede verbindingsweg een oplossing biedt voor verkeer door de gemeente heen. Gedacht kan worden aan een smalle weg met fietssuggestiestroken.