Bestemmingsplan Landelijk Gebied vanuit Stompwijks perspectief

Bestemmingsplan Landelijk Gebied vanuit Stompwijks perspectief

De laatste weken hebben verschillende politiek partijen en het College van Burgemeester en Wethouders teksten over het bestemmingsplan Landelijke Gebied in de Dorpsketting laten plaatsen. Men betreurt het dat de gemeente pas na een uitspraak van de Raad van State met de betrokkenen in overleg treedt. De aanleiding voor dit overleg is immers de uitspraak van de Raad van State waarbij de gemeente in het ongelijk is gesteld. Om de lezers van de Dorpsketting een volledig beeld te geven van de gang van zaken zullen wij als betrokkenen u ook informeren.

Wij zijn blij dat er nu ook politieke aandacht is voor het landelijk gebied omdat de gemeente in het recente verleden met name juridische aandacht had voor het landelijk gebied. De activiteiten die soms al vele (tientallen) jaren plaatsvinden, werden door de gemeente zover als juridisch haalbaar, teruggedrongen. En uiteindelijk vond de Raad van State dat de gemeente hierin te ver was gegaan.

We zijn ook blij dat het college daad bij woord voegt door afspraken in te laten plannen tussen de betreffende ambtenaren en de betrokkenen van het bestemmingsplan Landelijk gebied. Hopelijk zal e.e.a. ‘in goed overleg’ gaan zoals het college schrijft. Wij zijn benieuwd of bij het overleg zal blijken of de houding van het college is veranderd. Of gaat het college met de uitspraak van de Raad van State in de hand wederom proberen om de bestaande activiteiten tot een juridisch haalbaar niveau te minimaliseren? Als dit gebeurt lijkt een nieuw bezoek aan de Raad van State onvermijdelijk.

Wij waren blij verrast over de publicatie van het CDA in de Dorpsketting van vorige week (Beroepszaken Landelijk Gebied waren te voorkomen). Het CDA had immers het college gesteund bij haar juridische aanpak door o.a. in te stemmen met het bestemmingsplan. Maar de mening van het CDA blijkt inmiddels gewijzigd te zijn. Het CDA toont hiermee aan dat ze zich in wil zetten voor de bewoners van het landelijk gebied.

Hopelijk gunt het college ons onze activiteiten in het landelijk gebied zoals we deze al vele jaren uitoefenen. En hopelijk zijn de ambtenaren bereid om dit op een juiste wijze te verwoorden in het nieuwe bestemmingsplan. Wij zullen dit binnenkort ondervinden tijdens de besprekingen met de gemeente en bij de afhandeling door de gemeenteraad. Nadat wij de gesprekken met de gemeente hebben afgerond kunnen wij u vanuit een Stompwijks perspectief opnieuw op de hoogte brengen.

Enkele betrokkenen van het Bestemmingsplan Landelijk Gebied

Met vriendelijke groet,

Alwin