Dank Sam’s Kledingactie

Dank

Op 4 oktober 2013 heeft Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood in Stompwijk een kledinginzameling gehouden. Dankzij de vrijwillige hulp van diverse mensen en de goedgeefsheid van burgers werd in totaal 1.350kg kleding ingezameld. Wij danken iedereen hartelijk die hier aan heeft bijgedragen!

De opbrengst van de ingezamelde kleding gaat naar de projecten van Cordaid Mensen in Nood. Voor meer informatie over Sam’s Kledingactie en de gesteunde projecten kunt u kijken op www.samskledingactie.nl of bellen naar 073-687 1060.