CDA: bomenkap nodig voor aanleg rotonde N206

CDA: bomenkap nodig voor aanleg rotonde N206

Vorige week stond er in de gemeenterubriek een verleende omgevingsvergunning voor het kappen van bomen rondom het bestaande kruispunt Meerlaan en Meer – en Geerweg. Bij navraag bij de gemeente blijkt dat de kapvergunning is aangevraagd door de Provincie voor de aanleg van de rotonde aan de N 206. Per abuis staat er Meerlaan genoemd, maar het betreft hier uitsluitend de bomen rondom het kruispunt, waar de rotonde wordt aangelegd.

Namens de CDA fractie,
Yvonne van Boheemen