Leden van de raad

Op zaterdag 23 november waren de Raadsleden van de gemeente Leidschendam-Voorburg uitgenodigd voor een ontbijt in het Dorpshuis. Wij van “Actiecomité Vrienden van Stompwijk” deelden een brief uit aan de raadsleden met dit verzoek.

Onderstaande tekst was bedoeld om in de Raadsvergadering van de gemeente Leidschendam/Voorburg in te spreken. Echter de Griffie meldde dat dit alleen toegestaan is wanneer dit onderwerp in de Raad behandeld wordt. Zoals u hieronder kunt lezen, is dat net een stap te ver, omdat dan de onderwerpen in één keer behandeld worden. Vandaar dit vroegtijdige bericht met onderstaand verzoek.

Leden van de Raad,

Het dorp Stompwijk is veelvuldig de laatste jaren in uw raadzaal aan de orde geweest. Nu lijkt het erop dat dadelijk in de raadsvergadering de Stompwijkseweg én de rondweg als één onderwerp behandeld zullen worden. De Vrienden van Stompwijk zijn van mening dat zulke belangrijke agendapunten niet gelijktijdig door u in de Raad aan de orde zouden moeten komen. Graag zouden wij zien dat beide onderwerpen onafhankelijk van elkaar in een aparte vergadering door u besproken worden. Waarom…., omdat de vrees leeft, dat het teveel als één grote brij behandeld wordt en voor de inwoners van Stompwijk duidelijker is, wanneer we het sekt over de Stompwijkseweg of over de rondweg hebben.  

Het mag duidelijk zijn dat heel veel inwoners van Stompwijk het opknappen van de Stompwijkseweg als prioriteit nummer 1 hebben staan. Sinds jaren heeft achterstallig onderhoud en ‘problemen vooruit schuiven’ geleid tot wat nu de Stompwijkseweg is; namelijk een weg die voor de gebruikers van deze weg nauwelijks begaanbaar te noemen is. De circa 60 verkeersborden die deze weg kent en de 10 stukken die op dit moment afgezet zijn om de beschoeiing niet naar buiten te laten klappen, heeft ook bij Rijnland en de Provincie geleid tot diepe verontrusting. Gelukkig is de Gemeente met behulp van Rijnland bereid een einde te maken aan deze ellende, waarbij de burgers van Stompwijk hopen dat een verkeersveilige Stompwijkseweg in ieder geval in de jaren 2014-2015 gerealiseerd kan zijn.

Daarnaast is de gemeente voornemens een rondweg om Stompwijk heen te leggen. Voor ons als Vrienden van Stompwijk ontbreekt hier elke noodzaak voor, anders dan wanneer de Stompwijkseweg op een veilige manier ontsloten wordt en het verkeer wat hier gebruik van maakt aangepast wordt aan het draagvlak van deze Stompwijkseweg. In het verleden hebben de Vrienden van Stompwijk in overleggen over de ‘gebiedsvisie Stompwijk’ al eerder hierop ingezoomd. Tijden zijn veranderd en veranderingen volgen elkaar heel snel op. Dat heeft de crisis ons de laatste jaren wel geleerd. Wat 4 jaar geleden heel acceptabel zou zijn, wordt nu op het moment van beslissen wel twee keer achter de oren gekrabd en de vraag gesteld over de noodzaak van deze beslissingen en dat is juist. In de afgelopen jaren is gebleken dat plannen

iedere keer bijgesteld worden vanuit economisch inzicht. Het geld is op of wordt aangewend aan andere projecten. Naar nu blijkt zal de geplande rondweg ophouden bij manage ‘De Blesruiters’, terwijl deze eerder bedoeld is geweest om het tuinbouwgebied (of wat er nu nog van over is) te ontsluiten. Wanneer de gemeenteraad voornemens is dit op deze manier uit te voeren, zal geen einde gemaakt worden aan de verkeersoverlast en wordt veel geld aangewend aan een project, waarbij mislukking in het verschiet ligt.

Leden van de Raad: juist vanuit deze visie en de problematiek die beide onderwerpen met zich meebrengen, is ons verzoek dan ook om beide onderwerpen separaat te behandelen. Daarbij houdt de Raad beide onderwerpen met hun eigen problematiek scherp en is het voor de bewoners van Stompwijk duidelijk dat het een niet in het ander gaat overvloeien.

 

Mag ik van de Raad schriftelijk een reactie krijgen, hoe over ons voorstel gedacht wordt.

 

Ik wens u veel wijsheid toe.

 

Actiecomité Vrienden van Stompwijk

 

Namens deze,

 

Dhr. Arnold van Swieten / Joop van Schie

 

Dr. van Noortstraat 95c

 

2266 GT  Leidschendam