Berichten RK Parochiekern H. Laurentius

Berichten- RK  Parochie Kern  H. Laurentius

Contact met de Pastores, bij ernstige ziekte, overlijden, of een persoonlijk gesprek.

Centraal meldingsnummer 0622027668

Telefonische bereikbaarheid:

Pastorie Dr. van Noortstraat 88

2266 HA Stompwijk tel. 071-5801604

Pastoor: J. v.d. Bie tel. 071- 5220655

Email adres: pastoor.degoedeherder@yahoo.com

Spreekuur op afspraak

Openingstijden parochiesecretariaat

Maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 -12.00 uur

E-mail: sintlaurentius@hotmail.com

Bijdrage voor misintenties op rek.nr. NL 36 RABO 0361500947

Donaties t.b.v. het Restauratie fonds rek. nr. NL 36 RABO1433.26.430

Verzorging begrafenissen en crematies

De heer C.G J. Onderwater, tel. 079-3422906/0655976947/info@cuo-zm.nl

Weekvieringen in de R.K. Parochiekern H. Laurentius

Zaterdag 25 jan. 19.00 uur geen viering.

Zondag   26 jan. 11.00 uur eucharistieviering met samenzang.

                                        Voorganger pastor L. Banning

Misintenties 

Zondag 26 jan. 11.00 uur voor de overleden armen en weldoeners v.d. parochie, Gerarda de Jong -v.d. Poel jaargetijde, Nico v. Boheemen, Toos v. Boheemen – Warmerhoven, overleden ouders v. Boheemen v.d. Krogt, Arie – Marie – Kees en To Olsthoorn, Theo v. Geijlswijk, Nico Verhagen, Cock v. Geijlswijk, Wim Suijten, Herman Bennis, Ger Groeneweg – Luk, Hennie Peters, Pastoor v.d. Plas, Rie Luiten, Bea v. Bemmelen –Turnhout,  Surat “Kaew” Knijnenburg – Pesol, Jopie Lexmond – v. Santen, Riet v. Logchem – Bennis, Toos Verhage – Luiten, overleden ouders Berg- Hoogeveen

Kerkhulpen                                             Kosters                        Lectoren                             Misdienaars

zaterdag 25 jan. 19.00 uur                        A.v.S                                geen                                  geen

Zondag   26 jan. 11.00 uur                        A.v.S                               Jan Havik                        Kim Ammerlaan- Ashley Janson

Mededeling uit het secretariaat:

Doopvieringen, worden in overleg met de betrokken personen vastgesteld.

Aan melden via het secretariaat.

Hebt u financiële problemen?

De Parochiële Charitatieve Instelling van onze Parochie kan u waarschijnlijk helpen. Uw aanvraag wordt vertrouwelijk behandeld.