Even voorstellen: Beheerscommissie Parochiekern H. Laurentius

Even voorstellen:

De leden van de Beheercommissie Parochiekern H. Laurentius:

Rienus Odijk, Wim Loomans en Antoon van Santen

Sinds oktober 2012, de start van de nieuwe parochie, zijn zij bezig om in Stompwijk het reilen en zeilen van de kerk te regelen. Voor wie het nog niet begrepen heeft; het toenmalige Kerkbestuur is opgeheven en overgegaan in Kerkbeheer. Dit wordt ondersteund door het Restauratiebestuur. Wat ook al weer een aantal jaren bestaat en blijft bestaan omdat er altijd onderhoud is aan een kerk.

De beheerders zijn manusjes van alles.

Rienus Odijk doet vooral de kas, bankzaken regelen en is nauw betrokken bij alles wat het kerkhof aangaat. Ook is hij geregeld actief op het secretariaat en heeft hij contacten met de zorg, die in de pastorie gevestigd is. Ze missen nog een vaste penningmeester.

Wim Loomans heeft vastgoedbeheer onder zijn hoede. Onderhoud van de gebouwen en alles wat met de restauratie te maken heeft. Zo is hij ook aanspreekpunt voor de gemeente en de brandweer. Hij weet alles van branddeuren en vluchtroutes. En als oud-aannemer was hij dagelijks bij de kerk te vinden tijdens de restauratie. Om te zien of alles in goede orde verliep.

Antoon van Santen is ook van alle markten thuis. Hij draait geregeld secretariaatsdiensten en heeft liturgie als zijn taak; roosters van pastores, kaarsen, collectes; alles wat bij de vieringen komt kijken. Ook het kerkhof ligt hem na aan het hart. Met Allerzielen zorgt hij, samen met anderen, voor de verlichting bij het zegenen van de graven. Tevens is hij lid van de pastoraatgroep. Deze mensen zijn de ogen en oren van de parochiekern. Zij zijn de steunpilaren van onze kerk!

Agnes van Boheemen Vollebregt,

overgenomen uit Rondom de kerk