13 februari Woejbusje naar Leidsenhage

Op donderdag 13 februari vertrekt er weer een Woejbusje naar Leidsenhage. Er kunnen 8 personen mee met boodschappenkar of rollator. Alle Stompwijkers kunnen mee, groot of klein. 

Vertrek: 10.00 uur Pinksterbloem

             10.05 uur Meerlaan, bushalte tegenover de Coop

             10.10 kerkplein.

Retour naar Stompwijk om 14.00 uur.

Opgeven bij Coby v.d. Geest tel.5801561