Berichten RK Parochie Kern H.Laurentius Stompwijk

kerk

Berichten- RK  Parochie Kern  H. Laurentius – Stompwijk.

Een kern van de parochie H. Petrus en Paulus te Leiden

Contact met de Pastores, bij ernstige ziekte, overlijden, of een persoonlijk gesprek.

Centraal meldingsnummer 0622027668

Telefonische bereikbaarheid:

Pastorie Dr. van Noortstraat 88

2266 HA Stompwijk tel. 071-5801604

Pastoor: J. v.d. Bie tel. 071- 5220655

Email adres: pastoor.degoedeherder@yahoo.com

Spreekuur op afspraak.

Openingstijden parochiesecretariaat

Maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 -12.00 uur.

E-mail: sintlaurentius@hotmail.com

Bijdrage voor misintenties  op rekening nr.NL 36 RABO 0361500947

Donaties t.b.v. het Restauratie fonds rekening nr. 1433.26.430

Verzorging begrafenissen en crematies

De heer C.G J. Onderwater, tel. 079-3422906/0655976947/info@cuo-zm.nl

Weekvieringen in de RK Parochiekern  H.Laurentius

Woensdag 5 mrt  19.00 uur               Aswoensdag, gebedsviering met samenzang

                                                      Voorganger Mw. Marianne Turk

Zaterdag   8 mrt. 19.00 uur              Geen viering

Zondag     9 mrt. 11.00 uur              1e Zondag van de veertigdagen tijd,

                                                      Eucharistieviering met parochiekoor.

                                                      Voorganger Pastoor J.J. v.d. Bie

Misintenties 

Zondag 9  Mrt . 11.00 uur voor de overleden armen en weldoeners v.d. parochie, overleden ouders Vreeswijk – v. Leeuwen, Niek v. Schie, Riet Knijnenburg -v. Vliet, fam. v. Vliet – v. Wissen, fam. Knijnenburg – v. d. Lubbe, Kees v. Dijk, Jan Kerkvliet, Gerrit v. Santen, Piet v.d. Arend, Jaap Warmerdam, Theodorus v. Geijlswijk, Nico Verhagen, Cock v. Geijlswijk, Herman Bennis, Nico Verhagen, Ger Groeneweg – Luk, Hennie Peters, Pastoor v.d. Plas, Rie Luiten, Bea v. Bemmelen –Turnhout, Surat “Kaew” Knijnenburg – Pesol, Jopie Lexmond – v. Santen, Cor Oudshoorn – Alkemade, Riet v. Logchem – Bennis,  Toos Verhage – Luiten, Elly Bennis v. Marwijk.

Kerkhulpen                                  Kosters                              Lectoren                                  Misdienaars

Woensdag   5 mrt.   19.00 u          Adriaan H                             geen                                            geen

zaterdag     8 mrt.   19.00 u          Adriaan H.                            geen                                            geen

Zondag       9 mrt.   11.00 u          Adriaan H.                            Paula v. H.                                   Ashley Jan./Annika Luk

Medelingen vanuit het secretariaat

Vastenmaaltijd,

In het kader van de Veertigdagentijd organiseren de diaconie werkgroepen van de parochiekernen O.LV. Onbevlekte Ontvangen (Hartenbrug) OLV Hemelvaart en St. Joseph en Petrus  op donderdag 13 maart a.s. s’avonds  om 18.00 uur een sobere maaltijd in de Romanuszaal aan de Lange Mare 79 te Leiden.

Van harte nodigen wij u uit om in oecumenisch verband met ons aan deze maaltijd deel te nemen. We zullen u tijdens deze maaltijd informeren over de Vastenprojecten die we dit jaar ondersteunen. Het gaat over de volgende projecten “het Diomplorprogramma in Koidu-Sierra Leone” en het dichtbijproject “schuldhulpmaatje “

Opgave voor deze sobere maaltijden bij Regina Krowinkel tel  071 513 40 43 of e-mail Krowi009@planet.nl  Rond 20.00 uur sluiten we dit samenzijn af.

We hopen vele van u te mogen begroeten op donderdag 13 maart a.s. in de Romanuszaal.

Regina Krowinkel

Doopvieringen, worden in overleg met de betrokken personen vast gesteld.

Aanmelden via het secretariaat.

Hebt u financiële problemen? De Parochiële Charitatieve Instelling van onze Parochie kan u waarschijnlijk helpen. Uw aanvraag wordt vertrouwelijk behandeld.

Het secretariaat