Parochieberichten

Berichten van de RK  Parochiekern  H. Laurentius – Stompwijk

Een kern van de parochie  H. Petrus en Paulus te Leiden.

Contact met de Pastores, bij ernstige ziekte,

Overlijden, of een persoonlijk gesprek.

Centraal meldingsnummer 0622027668

Telefonische bereikbaarheid:

Pastorie Dr. van Noortstraat 88

2266 HA Stompwijk tel. 071-5801604

Pastoor: J. v.d. Bie tel. 071- 5220655

Email adres: pastoor.degoedeherder@yahoo.com

Spreekuur op afspraak.


Openingstijden parochiesecretariaat

Maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 -12.00 uur.

E-mail: sintlaurentius@hotmail.com 

Bijdrage voor misintenties  op rekening nr.NL 36 RABO 0361500947

Donaties t.b.v. het Restauratie fonds rekening nr.NL 62 RABO 01433.26.430

 

Verzorging begrafenissen en crematies

De heer C.G J. Onderwater, tel. 079-3422906/0655976947/info@cuo-zm.nl

 

Weekvieringen  in de RK Parochiekern  H.Laurentius

Donderdag 15 mei     19.00 uur    Rozenkransgebed  Gebedsleider Jan v. Rijn

Donderdag 15 mei     19.30 uur    Bijeenkomst pastoraat groep

Zaterdag    17 mei     19.00 uur    Vormsel viering in de Petruskerk Leiden

                                                   Voorganger: Bisschop H. v. d. Hende

Zondag      18 mei     11.00 uur     Eucharistie viering

                                                   Voorganger: Pater v Ulden.

Misintenties

Zondag 18 mei  11.00 uur   voor de overleden armen en weldoeners v.d. parochie, Niek v Schie, Janny Suijten-v Leeuwen, Magda v. Santen – v. Paassen , Jan Kerkvliet ,Piet v.d. Arend ,Jaap Warmerdam ,Bertus van Vliet , overleden ouders v Vliet – v Leeuwen ,Cors v d Bosch, Jeanne v d Bosch v Haaster,  Ton en Carla v d Bosch , Hennie Peters, Pastoor v.d. Plas, Rie Luiten, Bea v. Bemmelen –Turnhout, Riet v. Logchem – Bennis, Surat Kaew Knijnenburg – Pesol, Jopie Lexmond – v. Santen, Elly Bennis – v. Marwijk, Jan v.d. Helm, Corrie v.Geijlswijk- v. Santen, Jan Vogelaar, Janus Verhagen.

 

Kerkhulpen                                Kosters           Lectoren           Misdienaars

donderdag 15 mei 19.00 u          Adriaan             geen                 geen

zaterdag    17 mei 19.00 u          Rienus             geen                  geen

Zondag     1 8 mei 11.00 u          Rienus     Marianne Turk            geen

 

Mededelingen vanuit het secretariaat.   

Doopvieringen, worden in overleg met de betrokken personen vast gesteld.

Aan melden via het secretariaat.  

Hebt u financiële problemen? De Parochiële Charitatieve Instelling van onze Parochie kan u waarschijnlijk helpen. Uw aanvraag wordt vertrouwelijk behandeld.  

Het secretariaat.