Berichten van de RK Parochie H. Laurentius te Stompwijk

Berichten van de RK Parochie H. Laurentius – Stompwijk

Contact met de Pastores, bij ernstige ziekte, overlijden, of een persoonlijk gesprek.

Centraal meldingsnummer 0622027668

Telefonische bereikbaarheid:

Pastorie Dr. van Noortstraat 88

2266 HA Stompwijk tel. 071-5801604

Pastoor: J. v.d. Bie tel. 071- 5220655

Email adres: pastoor.degoedeherder@yahoo.com

Spreekuur op afspraak.

Openingstijden parochiesecretariaat

Woensdag en vrijdag van 10.00 -12.00 uur.

E-mail: sintlaurentius@hotmail.com

Bijdrage voor misintenties  op rekening nr.NL 36 RABO 0361500947

Donaties t.b.v. de H. Laurentiuskerk rekening nr.NL49RABO 0361502168

Verzorging begrafenissen en crematies

De heer C.G J. Onderwater, tel. 079-3422906/0655976947/info@cuo-zm.nl

Weekvieringen in de RK Parochiekerk H. Laurentius

Zaterdag   5 juli  19.00 uur               Is er geen viering

Zondag     6 juli  11.00   uur             Eucharistie viering met parochiekoor

                                                      Voorganger: Pastoor Banning

Misintenties 

Zondag 6 juli 11.00 uur voor de overleden armen en weldoeners v.d. parochie, Kees v Dijk, Gerarda de Jong – v d Poel, Arie en Rika v Santen -Verhagen, To v d Bos – de Vrede, Martin v d Bos, Adrianus en Wilhelmina v Wijk – Ham, Cor en Nel Verhagen-Kerkvliet, Riet v Lochem – Bennis, Nico Verhagen, Ger Groeneweg – Luk, Pastoor v.d. Plas, Rie Luiten, Surat “Kaew” Knijnenburg – Pesol, Jopie Lexmond – v. Santen,  Elly Bennis – v. Marwijk, Jan v.d. Helm, Corrie v. Geijlswijk – v. Santen, Jan Vogelaar, Janus Verhagen.

Kerkhulpen                                            Kosters                   Lectoren              Misdienaars

Zaterdag 5 juli 19.00 uur                         J.O.                          geen                       geen

Zondag   6 juli  11.00 uur                        J.O.                          Paula v. Haaster       geen

Mededelingen vanuit het secretariaat.

In de vakantie periode zijn wij, tot nader bericht, op maandag gesloten.

Intenties vrijdag voor 12 uur gemeld, komen in Dorpsketting.

Het secretariaat