Nieuws van de Stal

de stal

Nieuws van de Stal

Om de renovatie van de kerk mede te kunnen financieren is in 2009 het idee ontstaan kringloopwinkel de Stal op te zetten. Op 17 april 2010 zijn we gestart. Dat dit zo’n succes zou worden werd vooraf niet verwacht! Dit is vooral te danken aan een groot aantal vrijwilligers die zich wekelijks inzetten om alles op rolletjes te laten lopen. Geweldig, hartelijk dank hiervoor!! Om de organisatie van de kringloopwinkel meer te professionaliseren is besloten de activiteiten onder te brengen in een stichting. Dit betekent dat Stichting Kringloop de Stal vanaf heden ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel. Bij een stichting hoort een bestuur. Dit bestuur bestaat uit: Mieke Hogervorst (voorzitter), Jaap de Jong (secretaris), Aad van Boheemen (penningmeester) en Astrid Hilgersom (bestuurslid).

Bij een nieuwe naam hoort ook een nieuw logo. Fleur Suyten is voor ons aan de slag gegaan en het resultaat ziet u hier. Wij zijn er erg blij mee. Binnenkort is ook onze nieuwe website klaar.

De Stal is gesloten van 18 juli t/m 13 augustus 2014. Vanaf zaterdag 16 augustus zijn we weer open en bent u van harte welkom.

Wij wensen iedereen een fijne vakantie.

Afgelopen zaterdag hebben wij onze jaarlijkse BBQ gehouden.

Graag willen wij de COOP en SCHERIA heel hartelijk bedanken voor hun royale sponsering!