Berichten van de RK Parochiekern H. Laurentius – Stompwijk

kerk

Berichten van de RK Parochiekern H. Laurentius – Stompwijk

Onderdeel van de RK Parochie HH Petrus en Paulus

Contact met de Pastores, bij ernstige ziekte,

overlijden, of een persoonlijk gesprek.

Centraal meldingsnummer 0622027668

Telefonische bereikbaarheid:

Pastorie Dr. van Noortstraat 88

2266 HA Stompwijk tel. 071-5801604

Pastoor: J. v.d. Bie voor contact, bel het centraal meldingsnr

Email adres: pastoor.degoedeherder@yahoo.com

Spreekuur op afspraak.

Openingstijden parochiesecretariaat

Woensdag en vrijdag van 10.00 -12.00 uur.

E-mail: sintlaurentius@hotmail.com

Bijdrage voor misintenties op rekening nr.NL 36 RABO 0361500947

Donaties t.b.v. de H. Laurentiuskerk rekening nr.NL49RABO 0361502168

Verzorging begrafenissen en crematies

De heer C.G J. Onderwater, tel. 079-3422906/0655976947/info@cuo-zm.nl

Overleden: Antonius Johannes van Veen in de leeftijd van 78 jaar

Weekvieringen in de RK Parochiekerk  H. Laurentius

Zaterdag   19 juli  19.00 uur       Is er geen viering

Zondag     20 juli  11.00 uur       Gebedsviering met samenzang  

                                                Voorganger: Mw. Marianne Turk

Donderdag  24 juli  19.30 uur     Bijeenkomst van de pastoraatgroep

Zaterdag    26 juli  19.00 uur      Is er geen viering

Zondag      27 juli  11.00 uur      Eucharistieviering  met samenzang

                                               Voorganger pater o.f.m. J v. Duijnhoven 

Misintenties 

Zondag 20 juli 11.00 uur voor de overleden armen en weldoeners v.d. parochie, Riet Luiten Jaargetijde, Niek van Schie, Cor Janson, Vader en Moeder van Santen, Gé Hoogervorst, Gerrit v. Santen, Riet v Lochem – Bennis, Pastoor v.d. Plas, Surat “Kaew” Knijnenburg – Pesol, Jopie Lexmond – v. Santen, Elly Bennis – v. Marwijk, Jan v.d. Helm, Corrie v. Geijlswijk – v. Santen, Jan Vogelaar, Janus Verhagen, Toon v. Veen.

Misintenties 27 juli  11.00 uur

voor de overleden armen en weldoeners v.d. parochie. Corrie v.d. Zijden – v. Leeuwen, Toos v. Boheemen – Warmenhoven, Magda v. Santen – v. Paassen, overleden ouders v. Boheemen v. d Krogt, Piet v.d. Arend, Jaap Warmerdam, Adrianus en Wilhelmina v. Wijk – Ham Jaargetijde, Cor Oudshoorn – Alkenmade, Riet v Lochem –Bennis, Pastoor v.d.Plas, Surat “Kaew”Knijnenburg- Pesol, Jopie Lexmond- v. Santen, Elly Bennis- v. Marwijk, Jan v.d. Helm, Corrie v. Geijlswijk- v. Santen, Jan Vogelaar, Janus Verhagen, Toon v. Veen.

                                              

Kerkhulpen                                Kosters                       Lectoren                      Misdienaars

zaterdag     19 juli.   19.00 u       J.O.                              geen                            geen

Zondag       20 juli.   11.00 u       J.O.                              Rienus O.                     geen

Zaterdag     26 juli    19.00 u       R.O.                             geen                            geen

Zondag       27 juli    11.00 u       R.O.                             Cees Bergen                 geen

Mededelingen

Doopvieringen, worden in overleg met de betrokken personen vast gesteld.

Aan melden via het secretariaat.

Hebt u financiële problemen? De Parochiële Charitatieve Instelling van onze Parochie kan u waarschijnlijk helpen.

Uw aanvraag wordt vertrouwelijk behandeld.

Vakantie  

In de vakantie periode zijn wij, tot nader bericht, op maandag gesloten.

Intenties vrijdag voor 12 uur gemeld, komen in Dorpsketting.

 

Het secretariaat