GBLV vraagt mening Stompwijkers

 

 Al vele jaren wordt er gesproken over het renoveren van de Stompwijkseweg. Ook voor het nieuwe college staat het renoveren van de Stompwijkseweg hoog op de prioriteitenlijst.

GBLV/Gemeentebelangen is daarom blij dat de Stompwijkers nu kunnen kiezen uit een aantal varianten waarbij de bereikbaarheid van Stompwijk verbeterd wordt.

Nico Hooijmans, raadslid GBLV: “Wethouder Frank Rozenberg is direct met de inwoners en adviesraad in gesprek gegaan om te kijken naar de mogelijkheden om de Stompwijkseweg te reconstrueren en de verbindingsweg aan te leggen. Randvoorwaarde daarbij was het budget van ongeveer 27,5 miljoen euro.”

GBLV is verheugd over het feit dat er ook een variant ligt waarbij de Stompwijkseweg gereconstrueerd wordt, de verbindingsweg in de brede variant wordt aangelegd en de dorpskern van Stompwijk aanzienlijk minder verkeersdruk voor de kiezen krijgt.

Het woord is nu aan de Stompwijkers! Wat vindt u er van? Wat heeft uw voorkeur? Graag horen wij als fractie uw mening. Reacties kunt u mailen naar: stompwijk@gblv.nl . Of meldt het ons 2 september ten tijde van de informatiebijeenkomst in het Dorpshuis.