Parochieberichten

Berichten- RK  Parochie Kern  H. Laurentius – Stompwijk-

Onderdeel van de RK Parochie HH Petrus en Paulus

Contact met de Pastores, bij ernstige ziekte,

Overlijden, of een persoonlijk gesprek.

Centraal meldingsnummer 0622027668

Telefonische bereikbaarheid:

Pastorie Dr. van Noortstraat 88

2266 HA Stompwijk tel. 071-5801604

Pastoor: J. v.d. Bie tel. Via het centrale nummer. 

Email adres: pastoor.degoedeherder@yahoo.com

Spreekuur op afspraak.

Openingstijden parochiesecretariaat

Maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 -12.00 uur.

E-mail: sintlaurentius@hotmail.com


Bijdrage voor misintenties op rekening nr.NL 36 RABO 0361 5009 47

Donaties t.b.v. de H. Laurentiuskerk rekening nr. NL49 RABO 0361 5021 68

 

Verzorging begrafenissen en crematies

De heer C.G J. Onderwater, tel. 079-3422906/0655976947/info@cuo-zm.nl


Weekvieringen in de RK Parochiekerk  H. Laurentius

Woensdag 27 aug. 09.00 uur kerkschoonmaak, iedereen is welkom.

Zaterdag   30 aug. 19.00 uur geen viering

Zondag     31 aug. 11.00 uur Eucharistieviering met  samenzang

                                            Voorganger: Pastoor v.d. Bie

Misintenties 

Zondag 31 aug. 11.00 uur voor de overleden armen en weldoeners v.d. parochie, Cors v.d. Bosch, Jeanne v.d. Bosch—v. Haaster, Ton en Carla v.d. Bosch, Cor Oudshoorn – Alkemade, Bea v. Bemmelen – Turnhout, Surat “Kaew” Knijnenburg – Pesol, Riet v. Logchem – Bennis, Elly Bennis—v. Marwijk, Jan v. d. Helm, Corrie v Geijlswijk -v. Santen, Jan Vogelaar, Janus Verhagen, Toon van Veen, Piet Hilgersom, Elisabeth Luiten – Stijnman.

Kerkhulpen                          Kosters      Lectoren    Misdienaars

zaterdag 30 aug. 19.00 uur     John O.       geen          geen

Zondag   31 aug. 11.00 uur     John O.       Paula v. H   geen

 

Kerkschoonmaak

Woensdag 27 augustus gaan wij vanaf 9.00 uur de kerk schoonmaken, iedereen is van harte uitgenodigd om een handje uit te steken, de koffie met….. staat klaar.

U bent van harte welkom!