Helft Stompwijkers voor optimale oplossing bereikbaarheid dorp

Helft Stompwijkers voor optimale oplossing bereikbaarheid dorp

Aan de oproep van de gemeente Leidschendam-Voorburg om te laten weten wat de beste oplossing is om de bereikbaarheid en veiligheid van Stompwijk te verbeteren, hebben 235 inwoners van Stompwijk gehoor gegeven. De helft van deze groep Stompwijkers is voorstander van de meest uitgebreide oplossing: reconstructie van de Stompwijkseweg en Dr. Van Noortstraat en aanleg van een volledige Verbindingsweg. Deze variant kost 36,5 miljoen euro; voor de oplossing van de problematiek is 26,8 miljoen euro beschikbaar.

Varianten

Half juli heeft het college van burgemeester en wethouders verschillende varianten voorgelegd voor een betere bereikbaarheid en veiligheid van de agrarische kern Stompwijk. Inwoners konden daar hun mening over geven. Die varianten liepen uiteen van reconstructie van de Stompwijkseweg en Dr. Van Noortstraat tot en met toevoeging van eerste en tweede fase van een Verbindingsweg tot het glastuinbouwgebied. Burgemeester en wethouders hebben voorkeur voor een aangepaste variant 3, die bestaat uit reconstructie van de Stompwijkseweg, herinrichting van de Dr. Van Noortstraat, aanleg van de 1e fase van de Verbindingsweg en aanpassing van de Huyssitterweg en Huyssitterbrug.

Helft gemotiveerd

De meest ver gaande variant 4 krijgt steun van de helft van de Stompwijkers die hebben gereageerd. Voor de voorlopige voorkeur van het college stemt 13 procent; de oorspronkelijke variant 3 kan rekenen op ruim 7 procent.

Van de 235 ingestuurde reactieformulieren bevat de helft een inhoudelijke toelichting, motivatie, mening of suggestie. Ook de door ruim 150 bewoners bezochte bewonersbijeenkomst begin september leverde zinvolle informatie op die bij de bestuurlijke afweging voor de definitieve variantenkeuze een belangrijke rol speelt.

Grote betrokkenheid

Wethouder Frank Rozenberg is onder de indruk van het grote aantal reacties. ‘De grote betrokkenheid van de bewoners bij het wel en wee van hun gemeenschap is kenmerkend voor Stompwijk. Dat is steeds weer een aangename constatering. De inhoudelijke reacties en de uitgesproken voorkeur voor de maximale variant laat het college meewegen bij zijn keuze voor een definitieve voorkeursvariant’, aldus Rozenberg. De gemeenteraad besluit in november hierover.