Woonbestemming voor Wilsveen 33

Woonbestemming voor Wilsveen 33

Het college van burgemeester en wethouders heeft het wijzigingsplan voor Wilsveen 33 vastgesteld. Dit houdt in, dat de bestemming van het perceel wijzigt van een agrarische naar een woonbestemming. In het bestemmingsplan ‘Nieuwe Driemanspolder 2009′ is rekening gehouden met de toekenning van een nieuwe hoofdfunctie wanneer de oude bedrijfsactiviteiten stoppen. Het wijzigingsplan Wilsveen 33 heeft vanaf 19 september zes weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen tegen het wijzigingsplan ingediend.