GBLV is blij met de voorkeursvariant Stompwijk

GBLV is blij met de voorkeursvariant Stompwijk

De fractie van GBLV is blij en tevreden dat de bekende kogel door de kerk is. Het College heeft de variant gekozen die door de meeste Stompwijkers is aangedragen. Er is dus door de gemeenteraad en het college goed geluisterd naar de mening van de Stompwijkers. Alleen Groen Links had een afwijkende mening.

GBLV maakt zich al jaren hard voor de situatie rond de Stompwijkseweg, Dr. van Noortstraat en de verbindingsweg. Nu GBLV wethouder Frank Rozenberg deze in zijn portefeuille heeft zijn er eindelijk spijkers met koppen geslagen.  Nico Hooijmans en Marien van Wijk van GBLV: gelukkig is er nu een besluit genomen en kan er daadwerkelijk begonnen worden. Waar in de vorige colleges alleen maar over gesproken werd, wordt dus nu eindelijk tot uitvoer gebracht en dit vooral in overleg met de bewoners van Stompwijk. Nu het plan financieel goed uitwerken en, indien dit goed verloopt, kan er eindelijk begonnen worden.

Persoonlijke gesprekken, informatieavonden en spreekuren met de bewoners en politiek hebben tot deze voorkeursvariant geleid. De fractie van GBLV heeft bij de wethouder erop aangedrongen om de Stompwijkers te blijven betrekken bij de uitvoering. Hooijmans en van Wijk kunnen niet wachten tot de werkzaamheden van start gaan.