Parochieberichten

Berichten- RK  Parochie Kerk  H. Laurentius – Stompwijk-

Onderdeel van de RK Parochie H.H. Petrus en Paulus  

Contact met de Pastores, bij ernstige ziekte,

overlijden, of een persoonlijk gesprek.

Centraal meldingsnummer 0622027668

 

Telefonische bereikbaarheid:

Pastorie Dr. van Noortstraat 88

2266 HA Stompwijk tel. 071-5801604

Pastoor: J. v.d. Bie tel. Via het centrale nummer. 

Email adres: pastoor.degoedeherder@yahoo.com

Spreekuur op afspraak.

 

Openingstijden parochiesecretariaat

Maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 -12.00 uur.

E-mail: sintlaurentius@hotmail.com

 

Bijdrage voor misintenties op rekening nr.NL 36 RABO 0361500947

Donaties t.b.v. de H.Laurentiuskerk rekening nr. NL49RABO0361502168

 

Verzorging begrafenissen en crematies

De heer C.G J. Onderwater, tel. 079-3422906/0655976947/info@cuo-zm.nl

 

Weekvieringen in de RK Parochiekerk  H. Laurentius  

Donderdag 22 jan. 19.30 uur                       bijeenkomst van de pastoraatgroep

                                  20.00 uur                  bijeenkomst van de wijkcontactpersonen.

  Zaterdag    24 jan.    11.00 uur                 uitvaartviering met parochiekoor voor    Mw. Hendrika van Rijn – v.d.Sande waarna                                                                              begrafenis op het kerkhof naast de kerk.       Voorganger Mw. M. Turk.

                              19.00 uur                     geen viering. 

Zondag     25 jan.   11.00 uur                    Eucharistieviering met samenzang. Voorganger: Pastoor J. v.d. Bie 

Misintenties 

Zondag 25 januari 11.00 uur voor de overleden armen en weldoeners v.d. parochie. overleden ouders de Jong – v.d. Poel, Arie, Marie, Kees en To Olsthoorn, Kees Luk, overleden ouders Vreeswijk – v Leeuwen, Jan v d Helm, Corrie v Geijlswijk – v Santen, Jan Vogelaar,  Annie v.d. Burg -v. Veen,  Janus Verhagen, Toon van Veen, Sjaak Disseldorp, Piet Hilgersom, Bep Luiten – Stijnman, Thijs Klijn, Arnold Janson, Leo Smits, Riet v d Horst, Sjanie Waaijer, Bep Smits-Enze, Elisabeth v d Burg – Berndsen, Piet v Schie.

 

Kerkhulpen                            Kosters                     Lectoren                  Misdienaars

Zaterdag    24 jan.  19.00 u      A.v.S.                      geen                            geen

Zondag      25 jan.  11.00 u      A.v.S.                       R.O.                            geen