Aanmelden voorbereiding H. Vormsel

  

6 juni wordt het sacrament van het vormsel toegediend door de bisschop in de Josephkerk. Kinderen/jongelui (tot 15 jaar) die aan de voorbereiding voor dit sacrament mee willen doen kunnen zich nu aanmelden. De voorbereiding bestaat uit 6 bijeenkomsten van half 7 tot 8 uur en één ‘Are you ready’-bijeenkomst op zondag 17 mei.

De kinderen uit groep 8 van de Maerten van den Veldeschool die zich via meester Richard hebben aangemeld krijgen een brief met alle informatie. Ben je vergeten je aan te melden of zit je niet op de Maerten van den Veldeschool en wil je ook meedoen?

Stuur dan een mailtje naar ondergetekende of doe een briefje met je naam en e-mailadres in de brievenbus van de pastorie.  

Marianne Turk, e-mail marianne.turk@casema.nl