Parochieberichten

Berichten- RK  Parochie Kerk  H. Laurentius – Stompwijk-

Onderdeel van de RK Parochie HH Petrus en Paulus 

Contact met de Pastores, bij ernstige ziekte,

Overlijden, of een persoonlijk gesprek.

Centraal meldingsnummer 0622027668  

Telefonische bereikbaarheid:

Pastorie Dr. van Noortstraat 88

2266 HA Stompwijk tel. 071-5801604

Pastoor: J. v.d. Bie tel. Via het centrale nummer. 

Email adres:bie00220@planet.nl

Spreekuur op afspraak.  

Openingstijden parochiesecretariaat

Maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 -12.00 uur.

E-mail: sintlaurentius@hotmail.com

 

Bijdrage voor misintenties  op rekening nr.NL 36 RABO 0361500947

Donaties t.b.v. de H.Laurentiuskerk rekening nr. NL49RABO0361502168

 

Verzorging begrafenissen en crematies

De heer C.G J. Onderwater, tel. 079-3422906/0655976947/info@cuo-zm.nl

 

Weekvieringen in de RK Parochiekerk  H. Laurentius

Woensdag   20 mei    09.00 uur   Kerkschoonmaak

Donderdag  21 mei    19.00 uur   Rozenkrans gebed

                                                  Voorganger :Jan v Rijn.                                              

Zaterdag    23 mei  19.00 uur      Woord en Gebedsviering m.m.v. E.M.S.  Koor Voorganger: M. Turk

Zondag      24  mei    11.00 uur   1e Pinksterdag, Woord en Gebedsviering,                                                      

                                                   m.m.v. Parochiekoor

                                                   Voorganger: M. Turk

Misintenties :

Zondag 23 mei 11.00 uur voor de overleden armen en weldoeners v.d. parochie. Leen en Josien Olsthoorn – Laurens, Arie-Marie-Kees en To Olsthoorn, Pastoor v.d. Plas , Jan Koevoet, Jo en Jan Wortman, Toon v. Veen,  Piet Hilgersom, Bep Luiten – Stijnman, Fer Disseldorp, Thijs Klijn, Arnold Janson, Sjaak Disseldorp, Leo Smits, Riet v.d. Horst – Knijnenburg, Jeanne v.d. Bosch – v. Haaster, Ton en Carla v.d. Bosch, Cors v.d. Bosch, Sjanie Waaijer – v.d. Bosch,  Bep Smits – Enze, Elisabeth v.d. Burg – Berndsen, Piet v. Schie, Riet v. Rijn – v.d. Sande, Jan v. d. Bos, Elisabeth v. d. Salm—Bierhuis, Piet Oliehoek, Jan v. Santen, Annie Olijhoek – v.d. Meer.  

Zondag 24 mei 11.00 uur

voor de overleden armen en weldoeners v.d. parochie. Leen en Josien Olsthoorn – Laurens, Arie-Marie-Kees en To Olsthoorn, Pastoor v.d. Plas , Jan Koevoet, Jo en Jan Wortman, Toon v. Veen,

Piet Hilgersom, Bep Luiten – Stijnman, Fer Disseldorp, Thijs Klijn, Arnold Janson, Sjaak Disseldorp, Leo Smits, Riet v.d. Horst – Knijnenburg, Jeanne v.d. Bosch – v. Haaster, Ton en Carla v.d. Bosch, Cors v.d. Bosch, Sjanie Waaijer – v.d. Bosch,  Bep Smits – Enze, Elisabeth v.d. Burg – Berndsen, Piet v. Schie, Riet v. Rijn – v.d. Sande, Jan v. d. Bos, Elisabeth v. d. Salm —Bierhuis, Piet Oliehoek, Jan v. Santen, Annie Olijhoek – v.d. Meer.

 

Kerkhulpen                Kosters           Lectoren       Misdienaars

Donderdag 21 mei       A. Hilgersom                              

Zaterdag    23 mei       A. v. Santen

Zondag      24 mei       A. Hilgersom     Jan Havik            geen                  

Mededelingen vanuit het secretariaat  

Website:  vanaf heden heeft de kerk een website bekijk het op: www.hlaurentius.nl  

Columbarium, voor het in gebruik nemen van een nis, in het columbarium, kunt U contact opnemen met het secretariaat.  

Doopvieringen, worden in overleg met de betrokken personen vastgesteld.

Aanmelden via het secretariaat.  

Hebt u financiële problemen? De Parochiële Charitatieve Instelling van onze Parochie kan u waarschijnlijk helpen. Uw aanvraag wordt vertrouwelijk behandeld. Contact via het secretariaat.

Het secretariaat

 

Meimaand Mariamaand
Donderdag a.s. komen we weer in de kerk bijeen om het rozenkransgebed te bidden. Komt u donderdagavond ook weer? En als u nog nooit geweest bent, kom ook eens met ons mee bidden. Een half uurtje van uw tijd kan toch niet teveel gevraagd zijn. Om 19.00 uur bent u van harte welkom. 

Jan van Rijn

 

Zaterdagavond eigentijdse misviering   

De viering van Pinksteren.  

Het thema is: wat gebeurt er?