Parochieberichten

Weekvieringen in de RK Parochiekerk  H. Laurentius

Donderdag  2 juli       20.00 uur Bijeenkomst wijkkontakten in Pastorie

Zaterdag     4 juli       19.00 uur Geen viering

Zondag        5 juli       11.00 uur Eucharistieviering met Parochiekoor

                                                   Voorganger: Pater v. Duijnhoven 

Intenties zondag 05 juli 11.00 uur:

Overleden armen en weldoeners v.d. parochie, voor de levende en overleden personen van het Parochiekoor, uit dankbaarheid bij een 50 jarig huwelijk, beterschap voor een zieke dochter, voor de overledenen in de fam. Kappetein- Koot, Eric v. Beek, Arie en Rika v. Santen- Verhagen, Piet en Bep Janson-Berendts, Jaap en Jeanne de Groot– Pannebakker, Nick de Groot, Jos de Groot, uit dankbaarheid bij het 40 jarig Huwelijksfeest van Piet en Conny Janson– de Groot, Toon v. Veen, Piet Hilgersom, Bep Luiten- Stijnman, Fer Disseldorp, Thijs Klijn, Arnold Janson, Sjaak Disseldorp, Leo Smits, Riet v.d. Horst-  Knijnenburg, Sjanie Waaijer- v.d. Bosch,  Bep Smits- Enze, Elisabeth v.d. Burg- Berndsen, Piet v. Schie, Riet v. Rijn- v.d. Sande, Elisabeth v.d. Salm- Bierhuis, Jan van de Bos, Piet Oliehoek, Jan v. Santen, Annie Olijhoek-v.d. Meer, Corrie Wensveen.

 kerkhulpen                         Koster               Lector                Misdienaars

zondag 5 juli   11.00 uur     A. v. Santen     Paula v. Haastert         geen

Columbarium, voor het in gebruik nemen van een nis, in het columbarium, kunt U contact opnemen met het secretariaat.

Doopvieringen, worden in overleg met de betrokken personen vastgesteld.

Aanmelden via het secretariaat.

Hebt u financiële problemen? De Parochiële Charitatieve Instelling van onze Parochie kan u waarschijnlijk helpen. Uw aanvraag wordt vertrouwelijk behandeld. Contact via het secretariaat

 

Wijkcontactvergadering 

Donderdag is er een vergadering van de wijkcontactpersonen. We beginnen om 20.00 u in de pastorie. Met vriendelijke groet, 

Annie van Rijn.