Collecte Handicap.nl

Collecte handicap.nl

Handicap.nl hield in de week van 22 t/m 27 juni haar jaarlijkse nationale collecte, voor mensen met een handicap of chronische ziekte. De opbrengst van de collecte in Stompwijk was € 575,29. Bedankt aan iedereen die hier aan bij gedragen heeft. Dankzij deze bijdrage is de organisatie in staat mensen te helpen die buiten de financiële regelingen vallen. Mocht u de collectant gemist hebben dan kunt u altijd nog geld overmaken op rek.nr. NL54 RABO 0382 2820 00 t.n.v. Ango.

Ik wil alle kinderen uit groep 8 van de Maerten van de Veldeschool en Meester Richard super bedanken er is dit jaar weer een mooi bedrag opgehaald.

Bedankt voor jullie geweldige inzet!

Namens de collecte organisatie,

Corine Schouten