Nieuwsflits Leidschenam-Voorburg 24 september

Nieuwsflits Leidschendam-Voorburg 24 september

Samen zonnepanelen aanschaffen,

Leidschendam-Voorburg moet nog duurzamer worden. Daarom start de gemeente in het najaar samen met inwoners en verschillende organisaties met het ontwikkelen van de duurzaamheidsagenda. Deelname aan de groepsaankoop zonnepanelen is één van de acties die bijdraagt aan het verduurzamen van de gemeente op energiegebied. Inwoners kunnen zich vanaf 12 oktober vrijblijvend inschrijven. SamenZonneEnergie vraagt zonnepanelenleveranciers om hun beste aanbod te doen voor de groep deelnemers waaraan ook inwoners van onder meer de gemeenten Zoetermeer, Rijswijk en Rotterdam mee doen. Na een veiling onder gekwalificeerde zonnepanelenleveranciers ontvangen alle deelnemers een aanbod op maat. Kijk voor meer informatie op www.samenzonneenergie.nl of mail energie@lv.nl.

Proefrijden strooiwagens

De gladheidbestrijding in Leidschendam-Voorburg wordt vanaf dit winterseizoen uitgevoerd door een extern bedrijf. De verschillende strooiroutes voor wegen en fietspaden moeten worden overgenomen in het routebegeleidingssysteem van het bedrijf. Om te controleren of de ingevoerde routes en strooigegevens kloppen, worden alle strooiroutes met strooimaterieel afgereden. Dat gebeurt in de week van maandag 5 oktober. De gemeente wil hiermee goed voorbereid op eventuele gladheid de winter in gaan.

Beter gebruik van grondstoffen door nieuw afvalbeleid

De Avalex-gemeenten hebben samen een nieuw afvalbeleid gemaakt, ‘Grip op grondstoffen’. Het is de bedoeling om meer afval te scheiden en hergebruiken. Op dit moment wordt nog veel afval verbrand, en dat wordt in de toekomst alleen maar duurder. De ambitie is om 75% van ons afval te scheiden in 2020 en maximaal 100 kg restafval per inwoner per jaar te realiseren. Dat is een flinke uitdaging. Leidschendam-Voorburg werkt daar graag aan mee. Sinds januari 2015 betalen gemeenten extra belasting over het te verbranden restafval. Grondstoffen daarentegen leveren geld op. Het nieuwe beleid richt zich erop de hoeveelheid afval terug te dringen, tegelijkertijd levert het als grondstof geld op. De kosten stijgen niet; deze kunnen hierdoor juist op termijn als de implementatie afgerond is, dalen.

Deze nieuwe manier van inzamelen stimuleert het scheiden van grondstoffen zoals plastic, blik en drinkpakken, GFT en papier. Dit maken we zo gemakkelijk mogelijk door voorzieningen dichtbij huis te plaatsen. Voor bewoners van hoogbouw verandert er niet veel, de mogelijkheden om gescheiden afval bij huis af te leveren nemen toe. Bewoners van laagbouw krijgen één extra afvalcontainer en de restafvalcontainer aan huis verdwijnt. Het beetje restafval dat nog overblijft na het scheiden van het afval, kan worden weggebracht naar een ondergrondse container in de wijk. Dat zijn dan niet meer de volle zakken die we nu gewend zijn. Het nieuwe afvalbeleid staat in oktober op de agenda van de gemeenteraad. Als de raad instemt met het nieuwe afvalbeleid, kan de invoering vanaf 1 januari 2016 starten.

Bekijk ook de meest gestelde vragen op de website van Avalex http://www.avalex.nl/actueel/aankondigingen/383