Proefsleuven Stompwijkseweg


Komende donderdag 10 december worden op vijf verschillende plaatsen op de Stompwijkseweg proefsleuven gegraven om er achter te komen waar de kabels en leidingen in deze weg meer precies liggen. Het werk duurt naar verwachting in totaal 3 werkdagen en het wordt uitgevoerd door de firma Meeuwisse BV. Bij voorbaat onze excuses als u hinder van deze tijdelijke werkzaamheden mocht ondervinden.  

Namens het projectteam Bereikbaar Stompwijk

Ad de Hoon, Omgevingsmanager