Glasvezel ook in buitengebied Leidschendam en Stompwijk

Snel internet wordt steeds belangrijker in onze samenleving. De coronacrisis heeft voor een versnelling van de digitalisering gezorgd en de noodzaak van snel internet voor iedereen verder duidelijk gemaakt. Vorig jaar is al gestart met de aanleg van glasvezel in Leidschendam en Voorburg. Gisteren heeft de gemeente een samenwerkingsovereen-komst gesloten met Open Dutch Fiber om ook glasvezel in het buitengebied van Leidschendam en Stompwijk aan te leggen.   Wethouder economie Astrid van Eekelen: “Wij vinden het belangrijk dat onze inwoners en ondernemers gebruik kunnen maken van snel en betrouwbaar internet via glasvezel. Dat is nog niet zo op alle plekken in onze gemeente, zoals in het buitengebied. Daarom hebben wij marktpartijen gestimuleerd om glasvezel ook hier aan te leggen. Wij zijn blij dat Open Dutch Fiber dit nu gaat doen.”  

Belang snel internet

De digitalisering verandert onze economie en samenleving in een rap tempo, ook in Leidschendam-Voorburg. Snel internet is belangrijk voor inwoners en ondernemers om mee te kunnen doen. Ook dienstverlening en zorg voor inwoners en ondernemers gebeurt steeds meer digitaal. Internet via glasvezel biedt een betrouwbare en toekomstbestendige verbinding.  

Glasvezel nu ook in buitengebied

Glasvezel is geen nutsvoorziening. Marktpartijen kunnen daarom zelf bepalen waar ze glasvezel aanleggen. Het buitengebied van Leidschendam-Voorburg is complex om glasvezel aan te leggen. De gemeente is blij nu een samenwerkingsovereenkomst gesloten te hebben met Open Dutch Fiber, zodat ook hier glasvezel wordt aangelegd. Het is verder aan de marktpartij onder welke voorwaarden inwoners en ondernemers een aansluiting kunnen krijgen, maar dit zal in lijn zijn met buitengebieden elders in Nederland.  

Planning

Open Dutch Fiber is vorig jaar al gestart met de aanleg van glasvezel in onze gemeente. Vanwege de samenwerkingsovereenkomst met de gemeente, zullen ze het netwerk de komende periode ook uitrollen in het buitengebied van Leidschendam en Stompwijk. De planning is dat over 15 maanden in de hele gemeente het glasvezelnetwerk aangelegd is.    

Samenwerkingsovereenkomst glasvezel ondertekend door wethouder Astrid van Eekelen en CEO Floris van den Broek.
Foto Open Dutch Fiber.