Commissie nu wel akkoord met bouwplan

De welstand- en monumentencommissie heeft eerdere bezwaren tegen het plan voor woningbouw aan de Dr. van Noortstraat 94-98, 112-114 en 120-120A laten vallen. Het gaat om negentien ééngezinswoningen en acht appartementen inclusief parkeervoorzieningen. Niersman is de ontwikkelaar/bouwer. De commissie kan nu ‘in principe’ instemmen met het plan. Wel heeft men bij Niersman nog een aantal ‘aandachtspunten’ voor de uitwerking neergelegd. Het gaat dan om zaken als ‘Delftse stoepen’ bij de woningscheidingen, uitwerking van balkons, lage hekjes bij de toegang tot de woningen aan de achterzijde, erfafscheidingen en kleur gevelstenen/dakpannen.