Laatste kans aankoop snippergroen tegen gunstig tarief   

 Het project waarmee inwoners voor een gunstig bedrag gemeentegroen kunnen kopen wordt binnenkort afgerond. In 2016 startte de gemeente met het project Snippergroen. Per wijk werd onderzocht of bewoners gemeentegrond in gebruik hadden zonder dat dit bij de gemeente bekend was. Inwoners waarvan vermoed werd dat zij grond van de gemeente niet volgens de regels gebruikten, ontvingen een brief met een aanbod om de grond voor een gunstig bedrag van de gemeente te kopen of te huren. In een aantal gevallen werd het verzoek gedaan de grond terug te geven. In totaal hebben ongeveer 1.350 inwoners een brief van de gemeente ontvangen over snippergroen. Het project heeft geleid tot een gronduitgifte van ca. 55% van het oneigenlijk grondgebruik.

Wethouder Philip van Veller: “Het is natuurlijk niet eerlijk als de één wel en de ander niet voor het gebruik van gemeentegrond betaalt. Dat hebben we met dit project gelijkgetrokken. Dat was niet altijd makkelijk. Stompwijk was als laatste wijk aan de beurt. Daar hebben we de in de loop der jaren geleerde lessen toegepast. Door inzet op communicatie en participatie hebben we het project goed kunnen afronden.”

Tot 1 mei 2023 kunnen inwoners nog een verzoek doen om gemeentegrond te kopen tegen een gunstige prijs. Vanaf dat moment tot 1 januari 2024 is het tijdelijk niet mogelijk om een verzoek in te dienen. Alle lopende verzoeken worden in die periode afgehandeld. Na 1 januari 2024 is het weer mogelijk nieuwe verzoeken in te dienen. Alleen geldt dan niet meer het huidige gunstige tarief, maar de marktconforme prijs van dat moment. Het einde van het project betekent niet dat de gemeente het toestaat dat gemeentegrond niet volgens de regels in gebruik is. Wanneer dat gebeurt wordt de inwoner aangeschreven en verzocht de grond te ontruimen en te herstellen in de oorspronkelijke staat.