Hallo lieve kinderen,

Fijne Pinksterdagen gehad? Vast wel!

Weet je waar ik mij zelf steeds maar op betrap? Nou, dat is het telkens weer zingen van het liedje: “ Een parel in Gods ha–ha–hand, een parel in Gods hand!” Weet je, het maakt me blij en vrolijk! Ook oma, opa, Annie en Keesje, hoor je bij alles wat ze doen, aldoor maar zingen: “ La-la-la–la–la–la-la–la, Een parel in Gods hand!” Eveneens zongen zij ongestoord door tijdens het knutselen van een duif als symbool van de Heilige Geest! Opa stopte met zingen en vroeg aan de kinderen: “Wel, wel , lieverds, wat hebben jullie op school opgestoken over Hemelvaart en Pinksteren?” “Ja, ja, heel veel hoor!” antwoorden Annie en Keesje tegelijk! “Nou, begin dan maar. Wij zijn een en al oor hoor,” sprak opa  vrolijk!

Heel enthousiast begon Keesje zijn verhaal:

“We weten allemaal dat Petrus en z’n vrienden heel blij waren, dat Jezus uit het graf was opgestaan. Al was Jezus niet elke dag bij hen, toch deden ze alles samen wanneer ze bij elkaar waren. Soms was Jezus plotseling in hun midden en dan weer niet! Op een keer was Jezus weer bij Petrus en Zijn vrienden. “ Lieve leerlingen van Mij. Ik wil jullie wat vertellen en dat is dat Ik spoedig naar Mijn Hemelse Vader moet gaan, om een plaats voor jullie voor te bereiden, maar Ik zal terug komen. Jullie hoeven het dus niet erg te vinden dat Ik wegga, want Ik beloof jullie Ik dat God de Vader, intussen de Heilige Geest naar jullie toe zal sturen om jullie knap te maken! Daarna moeten jullie wel aan het werk, om in de hele wereld over Mij te vertellen. Zo kunnen andere mensen eveneens vrienden van God worden! Terwijl Jezus zo sprak, gebeurde er iets. Wat was dat? Wat gebeurde er nu? Het was  alsof Jezus naar omhoog ging. Ja, dat is waar! Jezus ging echt de lucht in en toen kwam er een wolk voor Jezus drijven. Wat was dat nou? Als de wolk verdwenen is, is er ook niets meer van Jezus te zien. Wat jammer! De apostelen bleven kijken naar omhoog, totdat er opeens twee engelen voor hen stonden en vroegen: “Waarom blijven jullie naar omhoog kijken, jullie weten toch dat Jezus terug komt op aarde? Dus ga maar naar huis terug!” Dat deden de apostelen en ze gingen terug naar Jeruzalem. Toen ze weer in de tempel terug waren, begonnen zij te bidden en te zingen ter ere van de glorie van God! Zij vroegen in hun gebed, of God de Heilige Geest spoedig kon laten komen, omdat het zo nodig was! Hier stopte Keesje met het verhaal en riep heel trots: “Hier stop ik met mijn verhaal!” Iedereen klapte in de handen en ze riepen Luid: “Mooi, mooi, mooi hoor, knap gedaan!”

Oma wees nu naar Annie en vroeg: “ Zeg, Annie , durf jij ook zo mooi te vertellen over het Pinksterfeest?” Voordat oma was uitgesproken, begon Annie al: “Ja, de leerlingen, dus de apostelen van Jezus, zaten allemaal in een zaal in de tempel  te bidden tot God om te vragen of de Heilige Geest vlug kon komen. De velden waren al groen geworden en er was reeds een eerste oogst geweest. De joden wilden God daarvoor danken en daarom zou het een groot feest zijn! Dus waren de mensen van over de hele wereld gekomen om dit grote Pinksterfeest te vieren. Geen wonder dat het zo’n grote drukte was op het plein van de tempel! Intussen gingen de apostelen door met bidden in de dichte zaal en vroegen zich af wie die Heilige Geest was die alles veranderen zou? Tja, ze moesten maar afwachten!

Opeens gebeurde er iets geks die zondagochtend . . . . Het leek of er een hevige wind vanuit de hemel naar de aarde kwam en de zaal helemaal vulde hiermee! Plotseling flakkerde een vlam op ieders hoofd. Elke vlam was ongeveer zo groot als de tong van een mens. Daarom spreekt men ook wel van vurige tongen! De apostelen voelden zich opeens zo blij en gelukkig, net als bij Jezus. Eveneens voelden zij zich heel knap! Dat kon niet anders, dat moest nu de beloofde Heilige Geest Zijn! De apostelen waren reuze blij en dankten God. Ook begrepen zij, dat God een nieuwe aarde en nieuwe mensen wou hebben. Mensen die in God geloofden en Zijn vrienden wilden zijn. Daarom moesten de apostelen in de hele wereld, over Jezus gaan vertellen!

Het begon aldaar bij al die mensen op het plein van de tempel, want er was ook nog een groot wonder gebeurd! De apostelen konden alle talen spreken, zodat iedereen hen kon verstaan. Ze gingen naar buiten en begonnen over Jezus te spreken. Ze vertelden dat Jezus de Messias was, door God beloofd! Al die mensen die verschillende talen spraken, konden hen goed verstaan. Wat een wonder, wat een wonder! Petrus was gelukkig en vertelde heel veel over Jezus. Op die dag, hebben meer dan drieduizend mensen zich laten dopen!

Ja en nu is mijn verhaaltje klaar!” zegt Annie triomfantelijk!

“Bravo, bravo!” riepen ze allen luid. Natuurlijk, kreeg ook Annie een daverend applaus.

“Kom!” zegt opa, “dat verdient een ijsje! Jullie zijn echt een parel in Gods Hand!” Al huppelend en zingend: ”Een parel in Gods ha–ha-hand, een parel in Gods hand!” op weg naar een ijsje!

Zo lieve kinderen, ook jullie een ijsje? Maar eerst even dit:

*Vertel eens wat:

-Hoe waren jullie Pinksterdagen?

*Creatief bezig zijn:

-Maak een Pinksterfeesttekening, met al die vlammetjes op de hoofden.

Dat was ’t weer , Gods zegen en tot de volgende keer!

Veel liefs,

Olivia (voorleesjuf)