Alle berichten van trees van velzen

Heeft jouw dier iets bijzonders?

Deze vraag werd mij tijdens een vergadering gesteld. Eigenlijk ging deze vraag over mijn vrijwilligerswerk bij de Dierenbescherming, maar omdat ik dat werk niet meer doe, heb ik deze vraag omgebogen naar onze huisdieren. Enne…….natuurlijk hebben onze dieren iets bijzonders! Sinds februari hebben wij Barney (onze kooiker) bij ons in huis genomen. Een vriendelijk, bijdehand hondje. Hij kan met iedereen door één deur, zo ook met onze poezen. Met Harrie (een je-weet-wel kater) heeft hij een heel speciale band, die behandelt hij als een andere hond, echte broederliefde. Poubelle vindt hij heel leuk om op stang te jagen, als Poubelle maar weg wil rennen voor hem. De band met Loesje is weer héél anders: Loes is een poes, die gewoon doet wat zij wil (zoals de meeste poezen dit doen). Waar Harrie zich uit de hondenmand laat zetten door Barney, denkt Loes daar heel anders over. Zij neemt deze mand gewoon in beslag en dan kan Barney doen wat hij wil, maar zonder effect! Mevrouw ligt daar te slapen en gaat echt niet weg, wat Barney ook doet en hoe zielig hij ook kijkt. Maar zij vindt niet alleen de hondenmand heerlijk om te slapen, ook het kussentje wat er verderop ligt eigent zij zichzelf heel vaak toe.

Zeg nou zelf: aandoenlijk toch????

Trees van Velzen

Nu is de vraag: wie is het meest bijzonder van de twee??

Wie het weet, mag het zeggen…

Rock & roll in het Dorpspunt??

Twee weken geleden heb je kunnen lezen, dat er plannen zijn om in het Dorpspunt een rock & roll cursus te gaan geven. Er zijn al enthousiastelingen geweest die zich hebben opgegeven. Maar………… er kunnen nog mensen bij!

Je hebt nu even de tijd gehad om er over na te denken, dus, kom van die bank af en geef je alsnog op. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd.

Hoor ik snel van je?

Trees van Velzen, tel.nr. 06—42 33 21 51

Probleem melden!

Is er iets kapot bij u in de buurt? Bijvoorbeeld een lantaarnpaal of stoeptegel?

Meld het meteen bij de gemeente Leidschendam-Voorburg. Melden kan ook buiten kantooruren.

U kunt dit doen via de website www.lv.nl/probleem-melden of telefonisch via 14 070 (kies in keuzemenu optie 2 voor Leidschendam-Voorburg en daarna optie 9)

Heeft u melding afval of overlast voor andere instanties? Hiervoor kunt u terecht bij:  

– Container niet geleegd en grofvuil: bel Avalex op 0900-0507 of gebruik het digitale contactformulier van Avalex op www.avalex.nl/contact

– Schakel voor ongedierte op eigen grond zelf een ongediertebestrijder in

– Milieuklacht of overlast (geluidhinder, stank, bodem- of luchtverontreini ging): Omgevingsdienst Haaglanden. Bij spoed, telefoon 0888 333 555 of digitaal via www.omgevingsdiensthaaglanden.nl/overlast

– Scheur in de dijk? Is het water ernstig vervuild? Of andere meldingen. Hoogheemraadschap Rijnland, telefoon 071-3063535 of gebruik het digita le contactformulier op

www.rijnland.net/loket/meldpunt/formulier-meldingen-en-incidenten

– fietspaden, verkeersveiligheid, verkeersborden, vaarwegen, openbare ver- lichting, bruggen/sluizen, bermen, verkeerslichten, openbaar vervoer of (werk aan) de provinciale wegen; kunt u dit melden bij de Provincie Zuid- Holland, telefoonnummer 070-4416622 of digitaal via het Meldingsformu lier Wegen via forms.zuid-holland.nl/melding    

Hallo lieve kinderen,

Hoe gaat het met jullie? Vast wel goed, denk ik! Mooi zo, want weten jullie dat Keesje en Annie weer bij opa en oma aan het logeren zijn? Nu zitten ze gezellig met een kopje thee en koekje met elkaar te praten!

Het is even stil en dan zegt opa: “Zeg, weten jullie dat er heel veel is om dankbaar voor te zijn? Bijvoorbeeld, dat wij nu van die vervelende corona-regels af zijn en weer vrij zijn en ruimer kunnen ademen! Zo zijn er nog meer leuke dingen geweest, o.a.: Eerste H. Communie, Koningsdag, Onderscheidingen voor de mensen die zijn voorgedragen voor een Lintje! Heel fijn om te krijgen, vooral als je het niet hebt verwacht! Verder de Maerten-sponserloop, de jubilarissen en mensen die deze mensen verrassen door een misintentie aan  te vragen ook uit dankbaarheid, de bloembakken in het dorp van nieuwe bloemen voorzien en  nog vele andere gebeurtenissen, waar een mens heel blij van wordt! Dat zijn allemaal zegeningen, waar wij niet zomaar aan voorbij mogen gaan maar er zeer dankbaar voor moeten zijn! Laten wij met z’n allen onze God danken daarvoor en ook al die mensen die zich ervoor hebben ingezet, een ander blij te maken! Dank U Heer, voor zoveel goeds en moois en dank u alle lieve mensen!” “Ja, op school hebben wij het ook zo goed en wij leren er heel veel! We hebben over Paasfeest geleerd en ook over Hemelvaart” zegt Keesje! “Toe  opa” zegt Annie, vertelt u iets hierover?” “Goed hoor!” en opa begint te vertellen: “Ja, zoals jullie weten, wordt er met Pasen het feest gevierd, dat Jezus uit het graf is opgestaan! Met het feest van Hemelvaart, vieren wij dat Jezus terug naar de hemel gaat om bij Zijn Vader te zijn, Dat is God, die ook onze Vader is. Vóórdat  dat alles gebeurde, bleef Hij nog een poos op aarde. Zo wandelde Hij met Zijn apostelen in Jeruzalem en sprak heel ernstig tot hen: “Luister” zei Hij, “jullie moeten in Jeruzalem blijven en wachten op de H. Geest. Ja, Ik ben nu nog met jullie, maar Ik ga spoedig terug, naar Mijn Vader in de Hemel. Dan komt de H. Geest bij jullie, om jullie te helpen en te leren hoe jullie over de Here Jezus, dus over Mij, over de hele aarde kunnen vertellen!

Intussen waren Jezus en Zijn vrienden al op de Olijfberg aangekomen. Daar nam Jezus afscheid van hen, zette Zijn Hand boven de hoofden van de apostelen, zegende hen en………toen gebeurde het! Jezus Zijn voeten raakten los van de grond en langzaam ging Jezus…….al hoger, hoger en hoger, totdat er een wolk kwam aandrijven en Jezus op de wolk, nog hoger en hoger ging totdat Hij was verdwenen! De  apostelen bleven kijken, totdat er opeens twee mannen in witte kleren voor hen stonden. Deze mannen zeiden: “Waarom kijken jullie zo naar de Hemel? Jullie weten toch dat Jezus later weer terug komt op aarde? Dan zullen alle mensen Hem zien! De mensen die van Hem houden, zullen voor altijd bij Hem in de Hemel mogen blijven, maar zij die niet van Hem houden zullen de straf van hun eigen zonden zelf moeten dragen! Opeens waren de apostelen heel blij, omdat ze wisten dat Jezus ook in de Hemel, goed voor hen zou blijven zorgen! Ze gingen toen gauw naar Jeruzalem terug, om daar te wachten op de H. Geest!

“O” zegt Annie, “dan is het Pinksterfeest!” “Goed van jou” zegt opa, “maar daar vertel ik een andere keer weer over! Vergeet  niet al jullie zegeningen te tellen en dankbaar voor te zijn. Daar maak je niet alleen jezelf blij, maar ook anderen, omdat je dan kracht en plezier in krijgt anderen te blijven helpen, maar daar zijn de mensen in Stompwijk al heel goed in hoor, Chapeau!, Nou, kindertjes, genoeg gepraat hoor en nu lekker naar de speeltuin!” “Hiep-Hoi” roepen Keesje en Annie en……….roetsj….weg zijn ze!

Ja, lieve kinderen, dat was ’t ook weer over Annie, Keesje, opa en oma! Okay, tot de volgende keer, maar …. eerst even dit:

* Vertel eens wat:

   Vertel over jouw zegeningen

* Creatief bezig zijn:

  Schrijf over Jezus en laat andere mensen dat ook lezen!

* Muziek:

  Tik in op You-Tube:     Wij zullen gaan (suusijs)

Dat was ’t, Gods zegen, veel succes en veel liefs!

Groetjes, Olivia (voorleesjuf)

De Soos gaat weer beginnen!

Gelukkig wordt, naast andere versoepelingen, ook de 1½ meter maatregel opgeheven. Dat betekent dat we weer kunnen starten met onze activiteiten in het Dorpspunt. Dinsdag 1 maart is iedereen weer van harte welkom om 14:00 uur.

Afgelopen dinsdag hebben we genoten van een lekkere lunch in de Bles. De opkomst was boven verwachting. Het was ouderwets gezellig. Hopelijk was dit het begin van een seizoen waarin we elkaar weer ‘gewoon’ elke dinsdag kunnen ontmoeten. Wij hebben er wel vertrouwen in.

Astrid Hilgersom, secretaris

Wie krijgt de Vlietawards Cultuurprijs?

De Cultuurprijs 2021 wordt op vrijdag 10 september aanstaande tijdens het Huygens Festival uitgereikt. Inwoners van Leidschendam-Voorburg kunnen kandidaten voor de Cultuurprijs aandragen én zitting nemen in de Publieksjury. Dit jaar staat de beeldende kunst centraal, inclusief video art en fotografie.

Wilt u een kandidaat op het thema beeldende kunst voordragen, stuur dan een e-mail naar info@cultuurenco.org Hier kunt u zich ook met uw motivatie aanmelden voor de Publieksjury. Bij meer dan 20 aanmeldingen voor de Publieksjury, maakt het organiserende cultuurpodium Cultuur&Co een selectie op basis van diversiteit en inclusiviteit..

Voor de Cultuurprijs kunnen zowel personen, organisaties als projecten worden voorgedragen mits deze inhoudelijk met cultuur bezig zijn. 

Het voordragen van kandidaten voor de Cultuurprijs kan tot 27 augustus en het aanmelden voor de publieksjury tot 20 augustus Meer informatie is te vinden op de website van Cultuur&Co, cultuurenco.orgFoto: Buitenplaats Molenwei

(Misschien is het wel leuk als wij allemaal Panorama Platteland nomineren voor deze prijs. Redactie)

Moederdag

Alle vazen die naar bloemen snakken

Staan lang te wachten in de kast

Hoe gezellig zou het op tafel staan

Als er vaker een bloemetje past

Mooiste rozen hebben dorens

Het is de liefde waar voor u koopt

Laat u verrassen door uw „partner”

Die op een liefelijk kusje hoopt

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Moederdag is wat vader denkt

Wat moeder koopt

En vader schenkt

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Wie bloemen koopt met Moederdag

En daar een jaar op zou willen teren

Weet ook dat het niet aan moeder lag

Je kan ze beter vaker eren.

Wybo Suijten

MS collecteweek (16-21 november 2020): Collectanten gezocht in Stompwijk!

Van 16 t/m 21 november 2020 vindt de landelijke huis-aan-huiscollecte van het Nationaal MS Fonds plaats. We zijn hard op zoek naar collectanten in Leidschendam-Voorburg, Stompwijk. Help jij ons in de strijd tegen multiple sclerose (MS)?

Anders dan anders

Door het coronavirus ziet de MS collecte ziet er dit jaar anders uit. Collecteren mag van de overheid, maar het is niet vanzelfsprekend dat onze collectanten allemaal langs de deur gaan. Daarom biedt het Nationaal MS Fonds andere manieren van collecteren aan haar collectanten. Collectanten kunnen een donatieflyer met QR-code door brievenbussen in hun omgeving doen. Ook is het mogelijk om online te collecteren met een digitale collectebus. Meer informatie hierover vindt u op

www.nationaalmsfonds.nl/ms-collecte/collecteren-in-coronatijd/

Openluchtvoorstelling geslaagd; van mestsilo tot theaterzaal

Op een kleurrijke buitenplaats arriveerden tegen vieren de eerste gasten al, die van heinde en verre kwamen voor een bezoek aan De Les. De openluchtvoorstelling met o.a. Bram van der Vlugt maakte dat de eerste toneelmiddag bij Molenwei als succes mag worden beschouwd.

Nog geen vier weken geleden werd het toneel initiatief gelanceerd en dankzij Vlietwensen en Van Ravesteynfonds werd alles vlot geregeld.

Initiatiefneemster Lyanne de Laat, die al eerder verlichte boerderijenroutes heeft georganiseerd in Land van Wijk en Wouden ziet beslist nog meer kansen om in deze regio stad en land  te verbinden.

Het idee speelt om komende winter de ‘Verlichte Boerderijen tussen Steden’ fietstocht uit te zetten. ‘Het kan een fietstocht worden langs agrarisch, cultureel erfgoed met de mogelijkheid om een kijkje te nemen op een boerderij of om op een activiteit aan te haken’, laat Lyanne weten. Agrariërs en ook particuliere bezitters van karakteristieke hoeves die geïnteresseerd zijn kunnen contact opnemen met Lyanne via info@verlichteproeverijen.nl

Op de agenda van Buitenplaats Molenwei wordt komende maanden nog een aantal activiteiten geprogrammeerd. Het doel is te gaan ervaren waar de behoefte liggen van omwonenden en bezoekers uit de stad. Parallel aan de ontwikkeling van de omgevingsvisie voor het gebied gaan Bert en Vicky samen met belanghebbenden werken naar een bestemmingswijziging. Het streven is een cultureel erfgoed locatie die meervoudige waarde creëert voor een gebied wat o.a. door de verstedelijking onder druk staat.

Reeds geprogrammeerde activiteiten

1 augustus van 12.00 – 16.00 uur     Springkussendag voor jonge gezinnen
3-6 augustus van 9.30 – 17.00 uur      PLECK  Zomervakantieweek

4 september Cantate van J.S. Bach op het Boerenerf en diner
12 en 13 september Molenwei Open monumentenweek

12 en 13 september Borrel- en ontbijtconcert Vocaal Ensemble Muze
26 en 27 september Open Atelierroute

Suggesties voor op de agenda zijn welkom

via contact@buitenplaatsmolenwei.nl

Vicky