Een goed begin met borstvoeding!

Tijdens de zwangerschap zijn aanstaande ouders druk bezig met alle voorbereiding op de komst van hun baby. Vaak staan ze in deze tijd stil bij de keuze voor borst- of flesvoeding. Vrijwel alle vrouwen kunnen borstvoeding geven: de ideale start voor moeder en kind. Twijfel en onzekerheid maken het soms moeilijk voor borstvoeding te kiezen of het geven van borstvoeding vol te houden.
Informatieavond
Zorggroep Horst en Vlietstreek organiseert daarom een informatieavond voor zwangere vrouwen. De avond gaat over borstvoeding, maar flesvoeding als alter-natief komt daarbij ook aan bod. De bijeenkomst wordt dit najaar twee keer gehouden en wel op donderdag 3 oktober in Leidschendam en maandagavond 4 november in Rijswijk. De deelnamekosten zijn € 2,50 per persoon. Indien u meer informatie wenst of een avond wilt bijwonen, dan kunt u iedere werkdag tussen 8.30 en 12.30 uur bellen naar het cursusbureau van Zorggroep Horst en Vlietstreek, tel 070 3075206. Voor deze bijeenkomst geldt een maximum aantal deelnemers, meldt u dus tijdig aan.