Florence een puber in huis

Een puber in huis
Vanaf dinsdagavond 8 maart a.s. organiseert het Algemeen Maatschappelijk Werk van Florence, wegens aanhoudende vraag, de praktische cursus “Een Puber in Huis” op de Willem de Bijelaan 147 te Voorburg. Het programma start op 8 maart en beslaat zes dinsdagavonden van 19.30 – 21.30 uur. De cursus staat open voor ouders/verzorgers van pubers van 12 jaar tot en met 16 jaar uit de gemeente Leidschendam, Rijswijk, Voorburg, Voorschoten en Wassenaar. De puberteit is voor veel pubers, maar ook voor ouders, een periode van (stormachtige)
veranderingen. Pubers worden zelfstandiger, willen opnieuw weten hoe de wereld in elkaar zit. Ze proberen van alles uit, grenzen worden verkend. Vaak met gedrag dat niet door de beugel kan: een grote mond hebben, hangen voor de televisie, uitgaan, drinken, (soft)drugs gebruiken, zich dagen alleen terugtrekken op hun slaapkamer. Om te voorkomen dat vragen uitgroeien tot problemen wordt in de cursus ruim aandacht besteed aan de ontwikkeling van pubers, de diverse opvoedstijlen, het stellen en hanteren van regels en grenzen, het omgaan met conflicten en manieren om in gesprek te blijven met pubers. De kosten bedragen € 37,00 per persoon of € 62,00 per ouderpaar. Leden van Florence Gezondheid Service betalen € 30,00
per persoon of € 55,00 per ouderpaar.
Aanmelding: Het Florence Cursusbureau is op werkdagen van 8.30 uur tot 12.30 uur bereikbaar voor aanmelding en informatie. Telefoon 070 307 52 06 of via e mail:
cursusbureau@florence zorg.nl Of kijk op onze website www.Florence zorg.nl.