Vastenactie 2012

vastenactie

Vorig jaar 2011 heeft de Laurentius Parochie in Stompwijk zich ingezet voor een nieuw schoolgebouw in KUMASI in Ghana. De vastenactie in Stompwijk heeft hier ongeveer 2000 euro aan bijgedragen. Daar was pastoor Augustin in Kamasi heel blij mee. Zoals de foto laat zien is het project mede door uw steun gestart. Uit recente foto’s blijkt dat de bouw al zover gevorderd is dat een gedeelte van de 2e verdieping al in gebruik is genomen door de schooljeugd. Dit jaar hebben de samenwerkende parochies in Leiden en Ommelanden zich weer aangemeld om dit project voort te zetten en te doen slagen. Wel hebben de parochies de mogelijkheid gekregen om een z.g.n. dichtbij project te selecteren voor ondersteuning uit de eigen parochie.  

De MOV groep met ondersteuning van de wijkcontactpersonen, gaan dit jaar een vastenmaaltijd houden in het Dorpshuis, dit met ondersteuning van Mw. Marianne Turk.

Dit gaat plaatsvinden donderdag 8 maart vanaf 18.00 uur in de grote zaal van het Dorpshuis.

Graag willen wij weten op hoeveel personen wij moeten rekenen, om voor iedereen genoeg eten in huis te hebben.

Graag opgeven per telefoon op 071-5804342 of 071- 5802059. Wij rekenen natuurlijk op u, zodat het net als vorig jaar weer een bomvolle zaal gaat worden. Wij kunnen Linda met haar kinderen niet in de steek laten. 

De baten uit deze maaltijd komen geheel ten goede aan Stichting Amigos voor de projecten van ons aller Linda de Jong. De meesten van u kennen haar wel, van haar inzet voor de straat kinderen in Bolivia en specifiek Surcre. MOV Stompwijk en Vrijwilligers