Ik citeer graag namens X;

Ik citeer graag namens X;

1)  Oorlog in Vredestijd?? Vrede en Veiligheid?!

Niet voor elk fatsoenlijk burger; blijkt door de tot onmenselijke proporties opgerekte opsporingsbevoegdheden van het politieapparaat. Jawel, mijn dagelijks bestaan is met de politie meegegaan en met geweld op grond van het feit dat ik een zoon heb met een computer, die vermoedelijk contact had gehad met een ex-klasgenoot, die vermoedelijk een misplaatste grap had geplaatst op een site van mensen die o.a. domme grappen maken, maar dat wel eerlijk in de disclaimer tonen.

2) Men had ermee kunnen willen aantonen dat de overheid aan zichzelf ten prooi valt, daar zij niet volmaakt kan functioneren en soms heel dom is! in ieder geval niet slimmer dan oom rechercheur met een ochtendhumeur.
Drie dagen was het schriftelijk documentje tot inbeslagname, althans binnentreding geldig, maar à la minute liet men dat in werking treden na een reeks vrijwillig afgedwongen intredingen, waarbij kennelijk helemaal geen belastende informatie werd verkregen, ondanks felle intimidatie! nb.!

3) Mijn vermoeden is dat onze nieuwe Koning en Koningin eveneens betreuren dat één oog in het land der blinden, onderdaan kan zijn. Sinds de gewelddadige binnentreding in mijn huis, ben ik onbetamelijk overspannen en voel mij bang als ik een agent zie, waar ik mij vroeger dermate beschermd achtte, dat ik meermaals hun hulp durfde in te roepen, zonder gevolgen, achteraf bedenk ik mij nu, evenmin positieve gevolgen!

Tot mijn onaangename verrassing, deel ik die mening met meerdere en dus veel teveel, fatsoenlijke burgers.

4) Toen wij in het bureau arriveerden, waar in beginsel niemand als portier functioneren kon en wijzelf dat ‘moesten’, wist men van onze op te halen ‘vrijwillig’ aan een zes uren durend verhoor uit alle macht meewerkende zoon, niets af, maar door onze eigen medewerking op alle fronten, alsmede kennelijk noodzakelijk oeverloze geduld, mochten wij naar hem toe om hem naar huis te nemen.

Onze zoon; geen verdachte van een (strafbaar) feit, maar slechts vermoede getuige notabene! Zelfs een journalist van een kennelijk behoorlijk bekoorlijke zeer bekende persdienst, bood een troosttoevoeging!! Indien ik ervoor gevoelig was, zou deze tot en met nu fatsoensrakster, door onterecht politieoptreden, wraakzuchtigheid t/m de orde der zg. lone wolves hebben kunnen doen gaan koesteren! Ik kreeg in principe vier weken vrijaf van mijn dierbaar werk! Klokkeluidster verlof? Ze waren benauwd out of the blue van de straat dat ik een klok bezat die ik kon luiden! ´dikke Tat Uur! De politie bellen tegen de politie Slachtoffer van computervredebreuk.

Mijn zoon heeft niet eens meer een ´mobiel´en equivalent aan afnemen van ons contact met onze buitenwereld. Ik had hen, de afpakkers, gewaarschuwd dat ons levensonderhoud hiervan afhing(!) maar men dacht tevergeefs?! Ver vooruit aan het mogelijk afnemen van een hele klok aan een klokkeluidster in potentie!?!

En beloofde min of meer, dat wij minimaal 7 dagen geen beschikking zouden hebben over ons contact met de buitenwereld. Allerminst pretentie van genialiteit, vermoed ik; Een politioneel bacchanaal van mijn bits en bytes.      

Preventieve terreur sinds 9/11 Laakbaar en dienstzaam. Pleidooi of pleivorst? Oorlogsrecht in vredestijd zonder aantoonbare spijt; geen olievlekwerking van het fatsoen. Dr. Kill en zg. PERSvrijheid. Vertrouwen! Foei, op straat voel ik mij nu veiliger dan thuis.

 

Helen Pieterse